Colofon

De Genealogie van de Familie Vermeij uit Dordrecht en omstreken.

Redactie

Arie Pieter Vermeij
Ontwerp en Vormgeving Pieter Vermeij 
Research  Arie Pieter Vermeij en Pieter Vermeij
Bij de opmaak van de site is gebruik gemaakt van  MS Frontpage 2000/MS Office sharepoint designer.
met dank aan:

 

Rijks archief Den Haag, Regionaal historisch Centrum (Groninger archieven), Erfgoedcentrum DIEP te Dordrecht, archief Rotterdam, archief van de regiopolitie Rotterdam-Rijnmond. Landbouwkundig museum te Dordrecht

Verantwoording

 

Alle personalia en bijzonderheden van de in deze stamboom vermelde personen zijn afkomstig uit open bronnen zoals archieven en publicaties. Voor wat betreft de nog in leven zijnde personen geldt dat de vermelding van hun personalia met toestemming van de betreffende personen is gebeurd. Voor wat betreft het plaatsen van foto's kan vermeld worden dat deze door de betreffende personen zelf ter beschikking zijn gesteld of afkomstig zijn uit voor een ieder toegankelijke publicaties. Indien een persoon alsnog bezwaar heeft tegen het vermelden van zijn personalia, bijzonderheden of foto, kan hij dit schriftelijk melden, waarna in overleg de vermelding zal worden aangepast.

 

Copyright 2000 Niets van deze site mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de redactie.

:2000, Peter Vermeij Arie Pieter Vermeij