De Stamboom

Deze pagina is het laatst bijgewerkt op: 14-10-18 

Jan Alberts (zoon)  heeft op 10 februari 1732 zijn zoon JAN laten dopen in de Nederlands Hervormde kerk te Uithuizermeeden. Dit zou in kunnen houden dat Jan Jans(zoon) begin 1732 of in december 1731 is geboren.

Jan Janszoon (Vermeij), trouwde op 28 maart 1755 te Uithuizermeeden met Anje Klasensdochter. In het huwelijksregister staan Jan Janszoon en Anje Claesens vermeld. Beide afkomstig uit de gemeente Uithuizermeeden. Deze gemeente ligt in de onmiddellijke nabijheid van Spijk. Het huwelijk van Jan Janszoon en Anje Klasensdochter is op 8 maart 1755 ingetekend in de registers van de kerk en op 28 maart 1755 is het huwelijk gepasseerd. Informatie leert dat de naam Claesens wel vaker op verschillende manieren geschreven werd. Zekerheid dat het hier om de juiste personen en juiste trouwdatum gaat is er niet. Er staan wel meer paren Jansz en Claesens vermeld maar die kwamen uit dorpen of steden ver uit de buurt van Spijk of trouwden op een datum die niet overeen zou komen met de geboorte/doop datum van de kinderen.

 Albert Janszoon, gedoopt 13 december 1767 te Spijk Zoon van Jan Janszoon en Anje Klasens.

Pieter Janszoon [Vermeij], gedoopt 17 juli 1769 te Spijk. Zoon van Jan Janszoon en Anje Klasens  

Pieter Janszoon [Van Meij/Vermeij] , gedoopt 19 februari 1775 te Spijk Groningen. Verhuisde rond 1795 naar Dubbeldam en ging wonen onder de Merwede. Trouwde op 21 februari 1800 met Adriaantje Anthoniesdochter in ‘t Veld, geboren 10 oktober 1773 te Dubbeldam. Zij trouwden elk in de 3e klassen voor het bedrag van F 12,= elk. Dit betekende dat zij voor die tijd een redelijk inkomen hadden of van redelijke komaf moesten zijn. Pieter Janszoon was van beroep arbeider Hij overleed te Dubbeldam op 27 oktober 1843 op 75-jarige leeftijd Adriaantje deed op 9 april 1800 belijdenis in Dordrecht. Pieter en Adriaantje woonden in het huis genummerd 86 te Dubbeldam. In 1830 woonden zij aan de Zuidendijk nummer 103 samen met hun kinderen Arie, Antje en Jannigje. Verder bleek dat men bij aangiften van geboorten en bij de volkstellingen verschil in leeftijd ziet. Dit komt doordat men langs de deur ging bij de volkstelling en bijvoorbeeld grootmoeder aan de deur kreeg die niet meer wist wanneer alle kinderen geboren waren en hoe oud de ouders waren. De ouders wisten zelf ook blijkbaar geregeld hun eigen leeftijd niet. Pieter Janszoon neemt  rond 1800 de naam Vermeij aan. Dit is een waarschijnlijk een verbastering van van de meier.

Jan van Meij, (Vermeij) geboren 19 juli 1800 te Merwede, gedoopt op 27 juli 1800 te Dubbeldam. Zoon van Pieter Janszoon (van Meij) Vermeij en Adriaantje in ‘t Veld. Gezien de geboorte datum van Jan en de trouwdatum van zijn ouders, blijkt dat zijn ouders in verband met de zwangerschap moesten trouwen. In het geboorteregister staat de naam Van Meij genoteerd. Kennelijk is deze naam fonetisch door de schrijver/klerk opgeschreven. later wordt bij de aangifte van zijn kinderen de naam Vermeij genoteerd. trouwt met op 29 augustus 1830 te Mijnsheerenland met Lena van Oudheusden, geboren omstreeks 1806 te Sint Anthoniepolder. Dochter van Willem van Oudheusden en Maria Smithoek. Jan overlijdt op 5 maart 1836 te Dubbeldam.

Pieter van Meij geboren 25 april 1831 te Mijnsheerenland, zoon van Jan van Meij en Lena van Oudheusden. overleden op 25 mei 1831 te Mijnsheerenland.

Maria Vermeij, geboren 7 januari 1832 te Dubbeldam. Dochter van Jan Vermeij en Lena van Oudheusden. Maria overlijdt op 20 september 1838 te Puttershoek op 6 jarige leeftijd.

Adriana Vermeij, geboren 5 augustus 1834 te Dordrecht, dochter van Jan Vermeij en Lena van Oudheusden. Trouwt op 22 april 1855 te Puttershoek met Rokus Boertje, geboren 30 juli 1828 te Puttershoek, overleden 30 augustus 1909 te Dubbeldam. Zij krijgen 8 kinderen: Lena Boertje, geboren 29 april 1858 te Dordrecht, Jan Boertje, geboren 13 augustus 1862 te Dordrecht, Gerrit Boertje, geboren 6 februari 1865 te Dordrecht, Maria Boertje, geboren 11 januari 1867 te Dordrecht, Cornelis Boertje, geboren 8 januari 1869 te Dordrecht, Jannigje Boertje, geboren 1 augustus 1870 te Dordrecht, Wilhelmina Boertje, geboren 8 februari 1873 te Dubbeldam en Simon Boertje, geboren 12 september 1875 te Dordrecht.

Anthonij van Meij, (Vermeij) geboren 24 juli 1801 te Dubbeldam, gedoopt op 2 augustus 1801 te Dubbeldam. Overleden op 58 jarige leeftijd op19 januari 1859 te Dubbeldam. Zoon van Pieter Janszoon Vermeij en Adriaantje in ‘t Veld. Trouwde op 20 juni 1821 met Maria de Voogel, geboren 13 oktober 1797. overleden 23 mei 1852 te Dordrecht. Dochter van Jacob de Voogel en Leena Munter. In de huwelijks akte staat de naam Vermeij. De akte is opgemaakt op 20 juni 1821. Anthony was ingeschreven voor de Nationale Militie en had het nummer 22 het welke "tot heden niet opgeroepen zijnde, hem tot geenen dienst heeft verpligt." In het geboorteregister staat de naam Van Meij genoteerd. Kennelijk is deze naam fonetisch door de schrijver/klerk opgeschreven. later wordt bij de aangifte van zijn kinderen de naam Vermeij genoteerd. De naam Voogel wordt zowel in de stukken geschreven met een enkele o en dubbel o. Anthony heeft samen met zijn vrouw te Dubbeldam gewoond in de huizen met het nummer 103, 128 en 87. Anthony Vermeij was in 1834 plaatsvervanger (remplaçant) bij de Noord-Brabantse Mobiele Schutterij. In 1830 staat dat Anthony en Maria hebben ingewoond met hun kinderen Pieter, Jacob, Adrianus, Lena en Maaike bij Anthony zijn vader PIETER aan de Zuidendijk 103. Achter Anthony zijn naam staat dat hij ‘in dienst verhuisd doch in de gemeente gebleven’. Verder blijkt uit het bevolkingsregister dat zij hebben gewoond aan het Zandweegje 127 en aan de Zuidendijk 78

Jannigje Vermeij, geboren 20 december 1833, dochter van Anthonij Vermeij en Maria de Vogel. Trouwt op 31 oktober 1856 te Dubbeldam, op 22 jarige leeftijd met Johannes Dubbelman, geboren 15 december 1833 te Dubbeldam, 22 jaar, zoon van Adriaan Dubbelman en Aartje Muijen. Jannigje overlijdt op 1 april 1914 te Dubbeldam. Kinderen: Maria Dubbelman, geboren 1858, Aartje Dubbelman, geboren 1861, Anthonij Dubbelman, geboren 1863, Adriana Dubbelman, geboren 1866, Pieter Dubbelman, geboren 1871, Maria Dubbelman, geboren 1858, Aartje Dubbelman, geboren 1857, Pieternella Dubbelman, geboren 1869, Pieter Dubbelman, geboren 1868, Jacob Dubbelman, geboren 1874

Pieter Vermeij, geboren 6 augustus 1821 te Dubbeldam. Zoon van Anthonij Vermeij en Maria de Voogel. Let op de geboortedatum van Pieter. Zijn ouders moesten trouwen in verband met zijn geboorte. Pieter diende bij het 10e Regiment van de Infanterie voor een periode van vijf jaren. Trouwde op 29 jarige leeftijd, op 4 december 1850 met Pietertje van Heeren, 20 jaar oud, Dochter van Pieter van Heeren en Heiltje van der Merwe.  Pieter is overleden op 2 december 1868 te Zwijndrecht.

Maria Vermeij, geboren 15 maart 1851, dochter van Pieter Vermeij en Pietertje van Heeren. Maria trouwt op 30 juli 1873 te Zwijndrecht met Jacob de Waard, zoon van Adrianus de Waard en Elisabeth Besemer. Zij krijgen 6 kinderen: Pietertje 1876, Pietertje 1877, Pieter 1880, Elizabeth 1874, Pietertje 1883, Adrianus 1885, Maria 1888, Lena (leentje) 1891.

Pieter Vermeij, geboren 21 december 1852, zoon van Pieter Vermeij en Pietertje van Heeren. Pieter overlijdt op 7 augustus 1853 oud 7 maanden.

Pieter Vermeij, geboren 22 februari 1855 te Dordrecht, beroep Grutter, wonende te Zwijndrecht, echtgenoot van Elisabeth Maria Prins. Zoon van Pieter Vermeij en Pietertje van Heeren. Pieter overleed op 40 jarige leeftijd op 22 april 1895 te Zwijndrecht.

Douwerisa Johanna Vermeij, geboren 13 oktober 1892 te Zwijndrecht, dochter van Pieter Vermeij en Elisabeth Maria Prins. Trouwt op 23 jarige leeftijd op 31 mei 1916 te Dordrecht, met Johannes Boonstoppel, 24 jaar oud, zoon van Johannes Boonstoppel en Catrina Kloens.

Heiltje Vermeij, geboren 12 december 1857 te Dubbeldam. Dochter van Pieter Vermeij en Pietertje van Heeren. Zij trouwde op 9 augustus 1883 te Zwijndrecht met Willem Dwarswaard, geboren 1857, overleden 8 mei 1926 te Zwijndrecht. Zij kregen 6 kinderen: Tweeling Daniel en naamloos zusje, beiden tijdens of kort na geboorte overleden, Pieter Dwarswaard, Geertje Dwarswaard, Pietertje Dwarswaard en Daniel Dwarswaard.

Pietertje Vermeij, geboren 11 juli 1869 te Zwijndrecht, dochter van Pieter Vermeij en Pietertje van Heeren. Pietertje trouwt op 21 jarige leeftijd op 20 mei 1891 te Dordrecht met Hendrik Brits, schoenmaker, oud 23 jaar, geboren 6 december 1867 te Amersfoort, zoon van Andries Brits en Martina Adriana Keurvorst. Zij woonden aan het Kromhout nummer 78. In 1867 staat dat Hendrik in het inschrijvingsregister van de gemeente Dordrecht van het jaar 1886 voor de lichting van het jaar 1887 is ingeschreven; dat hem bij de loting is ten deel gevallen nummer 70 en dat hij vervolgens voor den Militieraad, uithoofde van tezijn eenige wettigezoon van den dienst is vrijgesteld. Heden 7 juli 1887 ingelijfd als nummer verwisselaar voor Ridderkerk nummer 23. Bij de huwelijksbijlagen zit de toestemming tot het aangaan van een huwelijk van de commandant van het 2e regiment veld artillerie. Zij kregen twee kinderen: Willem Brits en Adriana Martina Brits

Jacob Vermeij geboren 19 december 1822 zoon van Anthonij Vermeij en Maria de Voogel. Er zijn aktes waarin zowel Jacob als Jacobus genoteerd staat. Trouwde op 17 maart 1852 te Dordrecht met Adriana van der Merwe. Dochter van Willem van der Merwe en Dingena Groenewegen. Jacob overlijdt op 37 jarige leeftijd op 2 januari 1860 te Dubbeldam.

Anthonij Vermeij, geboren 29 mei 1852 te Dubbeldam., overleden 13 februari 1931 te Dordrecht. Zoon van Jacob Vermeij en Adriana van der Merwe. Trouwt op 23 mei 1878 te Dubbeldam met Jetje Peateres van Gink, geboren 12 september 1854 te Dubbeldam, overleden 25 juni 1926 te Dubbeldam Dochter van Cornelis van Gink en Betje Booij. Anthonij heeft voor de tijd van vijf jaren in militaire dienst gezeten. Op 7 november 1882 te Dubbeldam bevalt Jetje van een doodgeboren kind.

 Adriana Vermeij, geboren 17 april 1879 te Dubbeldam. Dochter van Anthonij Vermeij en Jetje Peateres van Gink. Zij werd geboren in wijk A het huis genummerd 122 te Dubbeldam. Trouwt op 24 jarige leeftijd met Aart van Gent, geboren 26 juni 1877 te Dubbeldam, 25 jaar oud, zoon van Hendrik van Gent en Lena de Vogel. Kind: Anthonij van Gent, geboren 1910, overleden op 9 november 1914 op 4 jarige leeftijd.

Een op 7 november 1882 te Dubbeldam doodgeboren dochter van Anthonij Vermeij en Jetje Peateres van Gink.

Jacob Cornelis Vermeij, geboren 6 november 1880 te Dubbeldam, overleden 5 mei 1964 te Dubbeldam. Zoon van Anthonij Vermeij en Jetje Peateres van Gink. Trouwt  op 26 jarige leeftijd op 22 november 1906 te Dubbeldam met Teuntje van Heeren, geboren 6 juni 1885 te Dubbeldam, 21 jaar oud overleden 21 januari 1953 te Dubbeldam. Dochter van Hendrik van Heeren en Geertruida Booij.

Anthonie Vermeij, geboren 28 april 1907 te Dubbeldam, tuinder, overleden 7 mei 1958 te Dordrecht. Zoon van Jacob Cornelis Vermeij en Teuntje van Heeren. Trouwt op 30 juni 1932 te Dubbeldam met Maria de Deugd, geboren 21 juni 1908 te Dordrecht, dochter van Leendert de Deugd (tuinder) en Adriana Brand.

Hendrik Vermeij, geboren 12 januari 1909 te Dubbeldam. Zoon van Jacob Cornelis Vermeij en Teuntje van Heeren.

Gertruida Vermeij, geboren 11 mei 1912 te Dubbeldam. Dochter van Jacob Cornelis Vermeij en Teuntje van Heeren.

Betje Vermeij, geboren 12 augustus 1885 te Dubbeldam, overleden 1 oktober 1957 te Dordrecht, Dochter van Anthonij Vermeij en Jetje Peateres van Gink. Trouwt op 24 jarige leeftijd op 9 juni 1910 te Dordrecht met Gerrit Goud, oud 25 jaar, zoon van Andries Goud en Elisabeth Lugthart.

Adrianus Vermeij, geboren 17 maart 1890 te Dubbeldam. Zoon van Anthonij Vermeij en Jetje Peateres van Gink. Trouwt op 34 jarige leeftijd met Teuntje Filak, 30 jaar oud, dochter van Cornelis Filak en Cornelia Kruithof.

Cornelia Vermeij, geboren 23 oktober 1892 te Dubbeldam, overleden 19 februari 1933 te Dubbeldam, Dienstbode. Dochter van Anthonij Vermeij en Jetje Peateres van Gink. Trouwt  op 23 juli 1925 te Dubbeldam, op 32 jarige leeftijd met Pieter Mookhoek, geboren 28 juni 1884 te Dubbeldam, 41 jaar oud, zoon van Pieter Mookhoek en Pleuntje de Vries. Woonde eerst op de Hijnstraat 50 en verhuisde op 8 juni 1921 naar de Buitendijk 42c te Dordrecht.

Cornelis Jacob Vermeij, geboren 14 oktober 1883 te Dubbeldam. Zoon van Anthonij Vermeij en Jetje Peateres van Gink. Trouwt op 21 november 1907, op 24 jarige leeftijd met Aalbertje de Klerk, 20 jaar oud, geboren 13 januari 1887 te Maasdam, dochter van Cornelis de Klerk en Janna Buitendijk. Woonde o.a. in het huis genummerd 93 in wijk A te Dubbeldam.

Anthonie Vermeij, geboren 30 april 1908 te Dubbeldam. Zoon van Cornelis Jacob Vermeij en Aalbertje de Klerk

Cornelis Vermeij, (Kees) geboren 17 augustus 1909 te Dubbeldam. Zoon van Cornelis Jacob Vermeij en Aalbertje de Klerk. Trouwt op 9 april 1936 met Neeltje (Nel) Zijderveld geboren 19 september 1914 te Hendrik Ido Ambacht. Kees was van beroep vrachtrijder. Kees overleed op 21 oktober 1993. Nel overleed op 27 augustus 1997.

Cornelis Jacob Vermeij, (Kees) geboren 4 juli 1936 te Dubbeldam. Zoon van Cornelis Vermeij en Neeltje Zijderveld. Kees was van beroep vrachtrijder. Kees trouwt op 25 april 1963 met Aaltje Dirkje (Alie) Oosterom geboren 16 april 1941 te Voorburg. 

Rudi Vermeij, (Ruud) geboren 31 mei 1965 te Dubbeldam, programmeur. Zoon van Cornelis Jacob Vermeij en Aaltje Dirkje Oosterom. Ruud trouwt op 23 juni 1994 te Apeldoorn met Frida Kannegieter, geboren 21 februari 1963 te Rotterdam.

Rivka Vermeij, geboren 7 maart 1996 te Terneuzen. Dochter van Rudi Vermeij en Frida Kannegieter.

Mirre Vermeij, geboren 8 juni 1998 te Dordrecht. Dochter van Rudi Vermeij en Frida Kannegieter.

Pauline Vermeij, (Paulien) geboren 30 september 1968 te Dubbeldam. Dochter van Cornelis Jacob Vermeij en Aaltje Dirkje Oosterom.

Linda Vermeij, geboren 16 september 1970 te Dordrecht, wijk Dubbeldam. Dochter van Cornelis Jacob Vermeij en Aaltje Dirkje Oosterom.

Jetje Beatrix Vermeij, geboren 24 februari 1911 te Dubbeldam. Dochter van Cornelis Jacob Vermeij en Aalbertje de Klerk.

Teunis Vermeij, geboren 6 oktober 1912 te Dubbeldam. Zoon van Cornelis Jacob Vermeij en Aalbertje de Klerk. Is geboren in wijk A het huis genummerd 211 te Dubbeldam.

Janna Vermeij, geboren 8 september 1914 te Dubbeldam. Dochter van Cornelis Jacob Vermeij en Aalbertje de Klerk.

Jan Vermeij, geboren 3 juni 1920 te Dubbeldam. Zoon van Cornelis Jacob Vermeij en Aalbertje de Klerk. Jan overlijdt op 12 juli 1922 in het huis genummerd 9 te Dubbeldam.

Jacob Vermeij, geboren 25 juni 1916 te Dubbeldam. Zoon van Cornelis Jacob Vermeij en Aalbertje de Klerk.

Marigje Vermeij, geboren 15 december 1923 te Dubbeldam. Dochter van Cornelis Jacob Vermeij en Aalbertje de Klerk.

Maria Vermeij, geboren 19 november 1895 te Dubbeldam, overleden 8 januari 1979. Dochter van Anthonij Vermeij en Jetje Peateres van Gink. Trouwt op 27 jarige leeftijd op 25 mei 1923 te Dubbeldam met Jan in 't Veld, 26 jaar oud, geboren 3 augustus 1896, overleden 25 oktober 1967. zoon van Cornelis in 't Veld en Aagje in 't Veld.  

Willem Vermeij, geboren 7 augustus 1887 te Dubbeldam, overleden 31 mei 1967. Zoon van Anthonij Vermeij en Jetje Peateres van Gink. Trouwt op 29 jarige leeftijd met Martijntje de Bruijn, 26 jaar oud, geboren 6 augustus 1890 te Dubbeldam, overleden 2 januari 1983, dochter van Pieter de Bruijn en Jannigje Mookhoek. Woonden o.a. aan het Vissertje, het huis genummerd A241 - A147 en A 218  

Jetje Beatrix Vermeij, geboren 10 november 1916 te Dubbeldam, overleden 28 juli 2001. Dochter van Willem Vermeij en Martijntje de Bruin.

Jannigje Vermeij, geboren 1 april 1919 te Dubbeldam. Dochter van Willem Vermeij en Martijntje de Bruin.

Anthonette Vermeij, geboren 9 juli 1920 te Dubbeldam. Dochter vanWillem Vermeij en Martijntje de Bruin.

Cornelia Vermeij,  geboren 24 oktober 1892 te Dubbeldam. Dochter van Anthonij Vermeij en Jetje Peateres van Gink.

Pieternella Vermeij, geboren 2 augustus 1923 te Dubbeldam. Dochter vanWillem Vermeij en Martijntje de Bruin.

Willem Vermeij, geboren 16 januari1854 te Dubbeldam. Zoon van Jacobus Vermeij en Adriana van der Merwe. Trouwt op 25 mei 1882 te Dubbeldam met Wilhelmina Johanna van Gink, geboren 13 augustus 1858 te Dubbeldam, overleden 26 januari 1934 te Dubbeldam, dochter van Cornelis van Gink en Betje Booij .  Woonden o.a. in het huis genummerd 75 te Dubbeldam. Willem overlijdt op 23 augustus 1922 te Dubbeldam.

Adriana Betje Vermeij, geboren 30 september 1882 te Dubbeldam. Dochter van Willem Vermeij en Wilhelmina Johanna van Gink. Gehuwd op 26 jarige leeftijd op 15 mei 1909 te Dubbeldam, met Arie Verkuijl, 29 jaar oud,, zoon  van Arie Verkuil en Geertje Dubbeldam, tuinder. Adriana Betje overleed op 71 jarige leeftijd te Dubbeldam op 28 november 1953. Kinderen: Arie, Wilhelmina Johanna, Geertje, Willem, Geertruida Adriana Verkuijl.

Maria Vermeij, geboren 13 juli 1885 te Dubbeldam. Dochter van Willem Vermeij en Wilhelmina Johanna van Gink. Gehuwd met Arend Stroobosch, geboren 22 juni 1881 te Vriescheloo, gemeente Bellingwolde te Groningen, zoon van Jan Stroobosch en Jantje Mansens. Beroep agent van politie te Dordrecht. Hadden lange jaren een sigarenwinkeltje aan de Cornelis de Withstraat te Dordrecht. Kinderen Jan en Wim Stroobosch. 

Betje Vermeij, geboren 28 februari 1884 te Dubbeldam. Dochter van Willem Vermeij en Wilhelmina Johanna van Gink. Gehuwd op 30 juni 1910 te Dubbeldam met Peter van Willigen geboren 1 januari 1885 te Capelle, zoon van Gerrit van Willigen en Margje van Herk. Kinderen: Mar en Wim van Willigen. Zij waren woonachtig in Velsen. Peter werkte op de papierfabriek.

Jacob Vermeij, geboren 20 januari 1887 te Dubbeldam. Klompen fabrikant. Zoon van Willem Vermeij en Wilhelmina Johanna van Gink. Trouwt op 16 november 1911met Pietje(Pie) Stam, geboren 19 juli 1887 te Dubbeldam, dochter van Leendert Stam en Heiltje van de Merwe. Woonden o.a. aan de Noordendijk c10, A51,A 72 en A73 te Dordrecht. Zij begonnen rond 1916 of 1917 een klompenmakerij in de "Oliepijp", nu Noordendijk. Later verhuisde de klompenmakerij naar de Oudendijk, naast het vroegere buurthuis "Helpt Elkander", waar hij medeoprichter van was. Jarenlang lid van de kerkenraad der Nederlands Hervormde Kerk en daarvoor rond 1960 door de Koningin geëerd.

Willem Vermeij, geboren 22 februari 1912 te Dubbeldam, overleden 15 november 1926 te Dubbedam, Zoon van Jacob Vermeij en Pietje Stam. De aangifte van Willem werd gedaan door de arts. Op de aangifte stond vermeld dat de vader, Jacob, door afwezigheid geen aangifte kon doen, Willem overleed op 15 november 1926 te Dubbeldam in het huis genummerd A72.

Heiltje Vermeij, geboren 12 januari 1915 te Dubbeldam. Overleden 17 augustus 1915, op een leeftijd van 7 maanden. Dochter van Jacob Vermeij en Pietje Stam.

Leendert Vermeij, geboren 25 november 1916 te Dubbeldam. Zoon van Jacob Vermeij en Pietje Stam. Leendert overleed in 12 augustus 1976 te Dordrecht. trouwde met Aaltje van Pelt, geboren 23 december 1916 te Dubbeldam, overleden 21 september 1988 te Dordrecht.

Jacob Vermeij, geboren 25 juli 1939 te Dubbeldam, projectleider. Zoon van Leendert Vermeij en Aaltje van Pelt. Trouwt met Neeltje Sijgje in 't Veld, geboren 3 december 1940 te Dubbeldam. 

Ingrid Heleentje Vermeij, geboren 23 maart 1965 te Dordrecht, reisadviseuse. Dochter van Jacob Vermeij en Nel in 't Veld. Trouwt met Fred van Zomeren, geboren 13 januari 1962 te Rotterdam, Waterklerk. 

Erik Leo Vermeij, geboren 6 juli 1967 te Dubbeldam, Register Accountant. Zoon van Jacob Vermeij en Nel in 't Veld. Trouwt met Hanneke Klijn, geboren 26 september 1970 te Vlissingen, Makelaar.

Jan Vermeij, geboren ....februari te ...., zoon van Leendert Vermeij en Aaltje van Pelt. 

Pieternella (Nel) Vermeij, geboren 16 februari 1943 te Dubbeldam, dochter van Leendert Vermeij en Aaltje van Pelt. Trouwt met op 18 september 1967 te Den Haag met Benjamin (Ben) Hanegraaff, geboren 20 april 1944 te Leiden. Zoon van Jacobus Hanegraaff en Jobje Stapel. Zij hebben drie zonen: Robert Hanegraaff, geboren 24 augustus 1968 te Brimingham (UK), Andre Hanegraaff, geboren 12 december 1970 te Dordrecht en Marco Hanegraaff, geboren 12 maart 1974 te Goes.

Wim Vermeij, geboren ......te ....., zoon van Leendert Vermeij en Aaltje van Pelt.Trouw met Truus......

Bas Vermeij, geboren ....te....., zoon van Leendert Vermeij en Aaltje van Pelt.

Leo Vermeij, geboren ....te....., zoon van Leendert Vermeij en Aaltje van Pelt.Trouwt met Nel Langerak.

Joop Vermeij, geboren ....te....., zoon van Leendert Vermeij en Aaltje van Pelt.Trouwt met Gerda.

Stef Vermeij, geboren ......te...., zoon van Joop Vermeij en Gerda.....

Mark Vermeij, geboren ......te...., zoon van Joop Vermeij en Gerda.....

Coen Vermeij, geboren ......te...., zoon van Joop Vermeij en Gerda.....

Arie Vermeij, geboren ....te....., zoon van Leendert Vermeij en Aaltje van Pelt.

Heiltje Vermeij, geboren 3 december 1918 te Dubbeldam, overleden 11 januari 2008. Dochter van Jacob Vermeij en Pietje Stam. Gehuwd met Teun van der Ende, geboren 30 september 1916 te Dubbeldam, Tuinder. Heiltje woonde te Dordrecht.

Willem Vermeij, geboren 6 april 1927 te Dordrecht. Zoon van Jacob Vermeij en Pietje Stam. Willem was eerst klompenmaker in de klompenmakerij van zijn vader en is later zetbaas in kruidenierswaren geworden. Trouwt met Sjaan Loeve, geboren 22 maart 1930 te Dordrecht. 

Elly Vermeij, geboren 8 februari 1950 te Dordrecht, dochter van Willem Vermeij en Sjaan Loeve. Trouwt met J. Hagendoorn.

Jaqueline Vermeij, geboren 22 februari 1963 te Dordrecht, dochter van Willem Vermeij en Sjaan Loeve. Trouwt met H. van Hugten.

Cornelis Vermeij, geboren 17 oktober 1888 te Dubbeldam. Zoon van Willem Vermeij en Wilhelmina Johanna van Gink. Groentenboer aan het Kromhout 160 t Dordrecht. Trouwde met Pieternella Snijders, geboren 10 november 1886 te Maasdam, overleden 20 september 1946 te Dordrecht. Cornelis diende bij de G sectie afdeling B in de Kromhout kazerne te Utrecht. Heeft enige tijd met zijn broers in de klompenmakerij gewerkt.

Wilhelmina Johanna Vermeij, geboren 22 september 1912 te Dubbeldam. Dochter van Cornelis Vermeij en Pieternella Snijders. Trouwt met Klaas Albertus Talens, stoffeerder in de vliegtuigbouw. Zij woonden in Bandoeng te Indonesië. Klaas is nadat hij 's morgens naar zijn werk was vertrokken vermoedelijk in een aanval van de Japanse Strijdkrachten terecht gekomen en is sindsdien vermist. Zij kregen een zoon K.A. Talens. Wilhelmina keerde na de oorlog terug naar Nederland en is daar hertrouwd met Jan van Wijngaarden. Jan was leraar tekenen op de LTS aan de Reeweg te Dordrecht. Zij woonden aan de Octant en de Standhazenstraat te Dordrecht. Wilhelmina overleed op 21 februari 2003

Willem Vermeij, geboren 24 april 1917 te Dubbeldam. Zoon van Cornelis Vermeij en Pieternella Snijders Willem trouwde in 1943 met Lijntje Stehouwer geboren 22 februari 1917 te Zwijndrecht. Zij emigreerden in 1954 naar Toronto, Canada. Willem overleed in februari 2000. 

Nelleke Vermeij, dochter van Willem Vermeij en Lijntje Stehouwer. Gehuwd met Roger Crathern, geboren te Engeland.

Willy Vermeij, dochter van Willem Vermeij en Lijntje Stehouwer. Willy is gescheiden van Peter Hooiveld en hertrouwd met Gill Jamieson

Johanna Adriana Vermeij, geboren 26 februari 1914 te Dubbeldam. Dochter van Cornelis Vermeij en Pieternella Snijders. Gehuwd met Arie Visser uit Werkendam. Zij kregen drie kinderen: Cornelis Pieter, Paulus en Jeanette. Arie was verzekeringsagent bij de Hollandse verzekeringsmij te Dordrecht. Zij woonden onder andere aan het Kromhout 160 en de Valthestraat te Den Haag. 

Nelly Vermeij, geboren 29 mei 1919 te Dubbeldam. Dochter van Cornelis Vermeij en Pieternella Snijders. Nelly woonde aan het Kromhout en aan de Voorstraat 108 te Dordrecht. Zij was werkzaam in het kinderdag verblijf "BLEIJENHOEK" te Dordrecht waarvan zij van 1966 tot 1974 directrice is geweest.

Betsy Vermeij, geboren 19 april 1921 te Dubbeldam. Dochter van Cornelis Vermeij en Pieternella Snijders. Gehuwd (3 juni 1942) met Cornelis Johannes (Cees) Bick, geboren 24 januari 1916 te Rotterdam, vliegtuigbouwer. Zij woonden aan de Jacob Catsstraat 94 en het Kromhout 160 te Dordrecht. In oktober 1953 emigreerden zij naar Canada en vertrokken uit Nederland met de SS Waterman. Na hun aankomst in Canada zijn zij gaan wonen in Toronto en Cees ging bij de vliegtuig fabrikant de Haviland werken. In 1994 verhuisden zij naar Brampton, Ontario, Canada alwaar Betsy nog steeds woonachtig is. Cees Bick overleed op 4 oktober 1996. Zij kregen drie kinderen: Betsy Bick (23.5.43), Johannes Cornelis Bick (28.5.50) en Gerald Bick (8.8.1959) Betsy is op 24 januari 2008 overleden. 

Jetje Beatrix Vermeij, geboren 26 oktober 1890 te Dubbeldam. Dochter van Willem Vermeij en Wilhelmina Johanna van Gink. Gehuwd op 29 december 1910 te Dubbeldam met Frans Camerling,geboren 1 januari 1887 te Dordrecht, zoon van Abram Antonie Camerling en Wilhelmina Frederika Gerdina de Kraaij, aannemer uit Dordrecht. Kinderen: Wilem (Wim), Wilhelmina Frederica Gerdina (Riet) en Wilhelmina Johanna Camerling. Zij woonden aan de Reeweg en de M.H. Trompweg te Dordrecht. Wilhelmina Johanna Camerling, geboren 4 februari 1920 te Dordrecht en overleden 4 april 1999 te Leidschendam, trouwde op 4 juni 1946 met Jacob Snelleman. Zij kregen vier kinderen: Jetje Beatrix, geboren 7 maart 1948 te Dordrecht, Maaike, geboren 12 juni 1950 te Dordrecht, Frederiekje, geboren in 1954 en enige tijd later overleden te Voorburg en Wilhelmina Jacoba, geboren 23 december 1957 te Leidschendam

Wilhelmina Johanna Vermeij, geboren 10 juli 1892 te Dubbeldam. Dochter van Willem Vermeij en Wilhelmina Johanna van Gink. Gehuwd op 21 november 1917 te Dubbeldam met Jan van Willigen, geboren 1 januari 1890 te Capelle aan den IJssel. Zoon van Gerrit van Willigen en Margje van Herk.

Antonia Cornelia Vermeij, geboren 4 januari 1895 te Dubbeldam. Dochter van Willem Vermeij en Wilhelmina Johanna van Gink. Ongehuwd gestorven te Dubbeldam ca. 1985. Zij woonde samen met haar broer Willem en zorgden voor hun moeder Wilhelmina Johanna van Gink. Zij woonden op 't Vissertje te Dordrecht.

Willem Vermeij, geboren 22 januari 1897 te Dubbeldam. Zoon van Willem Vermeij en Wilhelmina Johanna van Gink. Willem was chauffeur/bezorger bij de firma Mouthaan, veevoederhandel in Dordt, in de molen "Kijck over den Dijck" aan de Noordendijk. Willem is ongehuwd gestorven ca. 1982 te Dubbeldam. Hij woonde samen met zijn zus Antonia Cornelia en zorgden voor hun moeder Wilhelmina Johanna van Gink. Zij woonden op 't Vissertje te Dordrecht.

Adrianus Vermeij, geboren 8 mei 1899 te Dubbeldam., overleden 4 januari 1984. Zoon van Willem Vermeij en Wilhelmina Johanna van Gink. Trouwt op 16 januari 1919 te Dubbeldam op 19 jarige leeftijd met Anna van Turnhout, geboren 23 februari 1898 te Dubbeldam, overleden 6 juli 1959, 61 jaar oud. Dochter van Arie van Turnhout en Leentje Bezemer. Adrianus doet op 19 februari 1919 aangifte van het op 18 februari 1919, levenloos ter wereld komen van twee kinderen. Adrianus heeft enige tijd met zijn broers in de klompenmakerij gewerkt.

Willem Vermeij, geboren 30 mei 1921 te Dordrecht. Zoon van Adrianus Vermeij en Anna van Turnhout. Willem trouwt op 23 juli 1953 met Maria Elizabeth van Mourik. Willem is scheepswerktuigkunidge en sinds 1972 adviseur/bemiddelaar bij de aan en verkoop van onroerend goed.

Arjan Willem Vermeij, geboren 10 april 1955 te Rotterdam. Zoon van Willem Vermeij en Maria Elizabeth van Mourik, civiel ingenieur. Arjan trouwt met Manon Kuik, geboren 9 augustus 1960 te Heilbron (BRD), werkte in diverse kantoorbanen. Zij kregen twee kinderen

Noor Vermeij, geboren 30 november 1991 te Rotterdam. Dochter van Arjan Willem Vermeij en Manon Kuik.

Ties Vermeij, geboren 18 april 1993 te Rotterdam. Zoon van Arjan Willem Vermeij en Manon Kuik.

Maria Vermeij, geboren 10 juli 1856 te Dubbeldam. Dochter van Jacobus Vermeij en Adriana van der Merwe. Trouwt op 18 jarige leeftijd op 25 maart 1875 te Dubbeldam met Cornelis Lugthart, geboren 10 augustus 1849 te Dubbeldam, oud 25 jaar en arbeider van beroep,  overleden 17 maart 1929 te Dubbeldam. Zoon van Cornelis Lugthart en Geertje Brand. Kinderen: Cornelis Lugthart, geboren 1875, Geertje Lugthart, geboren 1877, Jacob Lugthart, geboren 1878, Jacob Lugthart, geboren 1879, Anthonie Lugthart, geboren 1880, Gerrit Lugthart, geboren 1881, Adriana Lugthart, geboren 1882, Geertje Lugthart, geboren 1884, Willem Lugrthart, geboren 1886, Geertje Lugthart, geboren 1887, Willem Lugthart, geboren 1889, Arie Lugthart, geboren 1892 en Maria Lugthart, geboren 1894. Allen zijn te Dubbeldam geboren.

Adrianus Vermeij, geboren 11 juli 1858 te Dubbeldam, overleden op 2 december 1940 te Dubbeldam. Zoon van Jacobus Vermeij en Adriana van der Merwe. Trouwt op 25 jarige leeftijd, op 8 mei 1884 te Dubbeldam met Pieternella Maria van Tol, geboren 21 september 1860 te Dubbeldam, 23 jaar oud.  Dochter van Willem van Tol en Alberdina Jacoba Bothof. Er zijn 3 doodgeboren kinderen op repectievelijk 14 januari 1894, 17 maart 1895 en 19 augustus 1899.

Klaas Vermeij, geboren 15 november 1897 te Dubbeldam. Zoon van Adrianus Vermeij en Pieternella Maria van Tol. Trouwt op 25 jarige leeftijd op 30 november 1922 te Dubbeldam met Pieternella de Bruijn, geboren 29 mei 1900 te Dubbeldam, oud 22 jaar, dochter van Gerrit de Bruijn en Lijntje Schenk.

Adrianus Vermeij, (Ad) geboren 7 december 1923. Zoon van Klaas Vermeij en Pieternella (Nel) de Bruin. Getrouwd met Vera Bergenholt, geboren 18 november 1928. Zij verhuisden in 1964 naar Denemarken en Wonen op dit moment in Jyderup te Denemarken.

Marie Louise Vermeij, (Loes) geboren 15 maart 1952 te Gouda. Dochter van Adrianus Vermeij en Vera Bergenholt. Zij woont nu in Skoerping (Denemarken)

Erik Vermeij, geboren 23 juni 1953 te Boskoop. Zoon van Adrianus Vermeij en Vera Bergenholt. Hij woont nu in Skanderborg (Denemarken).

Hans Henrik Vermeij, geboren 7 april 1967. Zoon van Adrianus Vermeij en Vera Bergenholt. Hij woont nu in Stockholm (Zweden).

Gerard Nicolaas Vermeij, (Gerard) geboren 27 maart 1934 te Sliedrecht overleden 15 januari 2008. Zoon van Klaas Vermeij en Pieternella (Nel) de Bruin. Getrouwd met Johanna (Hannie) Verhoog, geboren 14 november 1937.Gerard woont in Balkbrug

Geertruida Petronella (Gertie) Vermeij, geboren 18 november 1964 te Boskoop, getrouwd op 31 januari 1992 met Rene Beverwijk.

Johanna Berthilde (Hanneke) Vermeij, geboren 14 mei 1973 te Boskoop

Nicoline Hendrike (Nieke) Vermeij, geboren 6 december 1967 te Boskoop, getrouwd op 20 juni 1997 met Niels Tanja. Nieke heeft 3 kinderen.

Maria Vermeij, geboren 14 augustus 1900. Dochter van Adrianus Vermeij en Pieternella Maria van Tol. Zij is ongetrouwd gebleven en heeft de leeftijd van 80 jaren bereikt.

Jacob Vermeij, geboren 8 april 1885 te Dubbeldam, overleden 27 mei 1951 te Dordrecht. Zoon van Adrianus Vermeij en Pieternella van Tol. Broodslijter. Trouwt op 9 juli 1914 te Dubbeldam, op 29 jarige leeftijd met Annigje Willeboordse, 24 jaar oud, geboren 27 november 1889 te Dubbeldam, dochter van Aplonius Willeboordse en Annigje Stam. Woonden o.a. aan de Jan Schoutenstraat 5 te Dordrecht en per 28 juli 1939 aan de Floresstraat 26 te Dordrecht

Anthonie Vermeij, (Toon) geboren 29 maart 1896 te Dubbeldam. Zoon van Adrianus Vermeij en Pieternella van Tol. Trouwt op 16 februari 1922, te Dubbeldam op 25 jarige leeftijd met Elisabeth de Pee, geboren 24 januari 1900 te Dubbeldam, 22 jaar oud. Dochter van Pieter de Pee en Elisabeth van der Stel. Anthonie overlijdt op 5 april 1956 te Den Helder.

Pieter Adrianus Vermeij, geboren 21 augustus 1922 te Dubbeldam, overleden 8 maart 1986. Zoon van Anthonie Vermeij en Elisabeth de Pee. Trouwt met Gerrie van Es, geboren 21 oktober Overlijdt omstreeks 1986 te Dubbeldam.

Lieseth Vermeij, geboren 30 mei1955 te Dubbeldam. Dochter van Piet Vermeij en Gerrie van Es. Trouwt met Gerrit van Asch. Kinderen Maarten geboren 1984 en Joost geboren 14 mei 1987.

Nico Vermeij, geboren 22 maart 1959 te Dubbeldam. Zoon van Piet Vermeij en Gerrie van Es Trouwt met Marian Spoor.

Demy Vermeij, geboren 16 maart 1993 te Dubbeldam. Dochter van Nico Vermeij en Marian Spoor.

Lizzy Vermeij, geboren 18 februari 1996 te Dubbeldam. Dochter van Nico Vermeij en Marian Spoor.

Adrianus (Jos) Vermeij, geboren 21 februari 1924 te Dubbeldam. Zoon van Anthonie Vermeij en Elisabeth de Pee. Trouwt met Jopie van de Berg. Overlijdt op 5 december 1980 te Dordrecht.

 Anthonie (Ton) Vermeij, geboren 31 oktober 1927 te Dubbeldam. Zoon van Anthonie Vermeij en Elisabeth de Pee. Trouwt met Janny Ruiten. Overlijdt op 9 maart 1969 te Puerto Rico.

Ton Vermeij, geboren 8 juni 1953 te Den Helder. Zoon van Anthonie Vermeij en Janny Ruiten. Trouwt met Pine Smit.

Annabel Vermeij, Dochter van Ton Vermeij (53)en Pine Smit

Marieke Vermeij, Dochter van Ton Vermeij (53) en Pine Smit

Jacob Vermeij, geboren 28 oktober 1954 te Den Helder. Zoon van Anthonie Vermeij(27) en Janny Ruiten. Trouwt op 30 januari met Janneke Zegers, geboren 5 maart 1956

Lisa Vermeij, geboren 9 mei1976. Dochter van Jacob Vermeij en Janneke Zegers.

Rebecca Vermeij, geboren 17 oktober 1978. Dochter van Jacob Vermeij en Janneke Zegers.

Tessa Vermeij, geboren 10 oktober1985. Dochter van Jacob Vermeij en Janneke Zegers. Overleden 18 juni 2003

Tamar Vermeij, geboren 10 augustus 1989. Dochter van Jacob Vermeij en Janneke Zegers.

Liesbeth Vermeij, geboren 23 november te Den Helder. Dochter van Anthonie Vermeij (27) en Janny Ruiten.Trouwt met Karel Stiphout. Kinderen Micha, geboren 04.11.1982, Joel, geboren 31.10.1983, Thirza, geboren 24.03.1985, Nathan, geboren 01.11.1986 en Timon, geboren 25.06.1992.

Rinze Geert Vermeij, geboren 24 maart 1959 te Den Helder. Zoon van Anthonie Vermeij (27) en Janny Ruiten Trouwt met Sibilla Louise de Vries geboren 1959

Josje Vermeij, geboren 6 februari 1980. Dochter van Rinze Vermeij en Sibilla Louise de Vries

Merie Vermeij, geboren 31 maart 1981. Dochter van Rinze Vermeij en Sibilla Louise de Vries

Thera Vermeij, Dochter van Rinze Vermeij en Sibilla Louise de Vries

Peter Vermeij, geboren 2 juli 1962 te Den Helder. Zoon van Anthonie Vermeij (27) en Janny Ruiten Trouwt met Josje

Ton Vermeij, Zoon van Peter Vermeij(62) en Josje....

Peter Vermeij, Zoon van Peter Vermeij(62) en Josje .....

Janna Vermeij, Dochter van Peter Vermeij(62) en Josje ....

Joannie Vermeij, Dochter van Peter Vermeij (62)  

Rudolf Vermeij, Zoon van Anthonie Vermeij(27) en Janny Ruiten

Elisabeth Marrigje Vermeij, (Bep) geboren 28 oktober 1928 te Dubbeldam. Dochter van Anthonie Vermeij en Elisabeth de Pee. Trouwt met Gerrit Klootwijk. Kinderen: Hannie, geboren 22 augustus 1955. Elisabeth (Els) geboren 31 juli 1959. Overleden op 14 juni 1992 te Dordrecht.

Pieternella Maria Vermeij, (Nel) geboren 10 december 1932 te Dubbeldam, overleden 4 november 2006. Dochter van Anthonie Vermeij en Elisabeth de Pee. Trouwt op 30 oktober 1958 met Jan van de Velde, geboren 24 juli 1931 te Dordrecht, overleden 11 november 2002. Kinderen: Anthonie Obik (Tony), geboren 30 januari 1960 te Dubbeldam en Albert Jan (Bert), geboren 25 december 1963 te Dubbeldam.

Bastiaan Vermeij, geboren 15 april 1935 te Dubbeldam. Zoon van Anthonie Vermeij en Elisabeth de Pee. Trouwt met Teuna Kooiman, geboren 28 februari 1938 te Barendrecht.

Anthonie Vermeij, geboren 18 december 1960 te Dubbeldam. Zoon van Bas Vermeij en Teuna Kooiman. Trouwt op 19 mei 1983 te ‘s Gravendeel met Truus van Bommel

Teuna Adriana Vermeij, (Antine) geboren 25 januari 1988 te ‘s Gravendeel. Dochter van Anthonie Vermeij (60) en Truus van Bommel.

Adrianus Cornelis Bastiaan Vermeij, (Cordian) geboren 24 december 1991 te ‘s Gravendeel. Zoon van Anthonie Vermeij (60) en Truus van Bommel.

Marije Christina Vermeij, (Marije) geboren 6 oktober 1994te ‘s Gravendeel. Dochter van Anthonie Vermeij (60) en Truus van Bommel.

Ad Vermeij, geboren 9 december 1962 te Dubbeldam. Zoon van Bas Vermeij en Teuna Kooiman Trouwt op 26 februari 1988 te Dordrecht met Connie Vos

Sam Vermeij, geboren 9 januari 1996 te Gorinchem. Zoon van Ad Vermeij (62) en Connie Vos.

Adriaantje Elisabeth Vermeij, (Annelies) geboren 25 juni 1970 te Dordrecht. Dochter van Bas Vermeij en Teuna Kooiman Trouwt op 5 april 1991 te Dordrecht met Marco Dubbeld. Kinderen: Joran 1.10.1996, Timo 12.11.1999.

Alberdina Jacoba Vermeij, (Dien) geboren 29 april 1937 te Dubbeldam. Dochter van Anthonie Vermeij en Elisabeth de Pee. Trouwt op 14 juli 1960 met Teun de Jong . Kinderen: Elisabeth (Lies) 21.4.1963 en Willem (Wim).

Jacob Vermeij, (Jac) geboren 7 juli 1939 te Dubbeldam. Zoon van Anthonie Vermeij en Elisabeth de Pee. Trouwt op 22 augustus 1962 te Ermelo met Hendrikje Daverlaar.

Elisabeth Lucien Vermeij, (Elles) geboren 4 december 1963 te Ermelo. Dochter van Jacob Vermeij en Hendrikje Davelaar. Trouwt met Fred Stoffer. Kinderen: Jesse Jacobert (Jesse).

Willem Anthonie Jacob Vermeij, (Jacco) geboren 4 april 1966 te Ermelo. Zoon van Jacob Vermeij en Hendrikje Davelaar Trouwt met Angelique Canjels.

Daan Bob Jacob Vermeij, (Daan) geboren 9 januari 1994. Zoon van Willem Antonie Jacob Vermeij en Angelique Canjels.

Coen Willem Theodoor Vermeij, (Coen) geboren 25 mei 1996. Zoon van Willem Antonie Jacob Vermeij en Angelique Canjels.

Mees Joop Hendrik Vermeij, (Mees) geboren 29 november 1998. Zoon van Willem Antonie Jacob Vermeij en Angelique Canjels.

Marry Vermeij, (Marry) geboren 9 mei 1944 te Dubbeldam. Dochter van Anthonie Vermeij en Elisabeth de Pee. Trouwt met Gils Kloppert. Kinderen: Johannes Anthony (Hans) 17.9.1964, Anthonie (Ton) 16.7.1966 en Marcel 22.2.1979

Adrianus Vermeij, geboren 4 september 1915 te Dubbeldam. Zoon van Jacob Vermeij en Annigje Willeboordse. Meubelmaker. Adrianus trouwt met Margaretha van Geldrop, geboren op 20 augustus 1918 te Dordrecht.

Adrianus Vermeij, geboren 10 september 1957 te Dordrecht. Zoon van Adrianus Vermeij en Margaretha van Geldrop. Adrianus trouwt op 19 september 1986 met Elizabeth Johanna Leenheer, geboren 26 februari 1960 te Dordrecht, dochter van Gerrit Leenheer en Johanna Dijkstra.

Aplonius Vermeij, geboren 7 januari 1917 te Dubbeldam. Zoon van Jacob Vermeij en Annigje Willeboordse. Monteur.

Willem Vermeij, geboren 21 september 1918 te Dubbeldam. Zoon van Jacob Vermeij en Annigje Willeboordse. Fabrieksarbeider.

Jan Vermeij, geboren 17 mei 1920 te Dubbeldam. Zoon van Jacob Vermeij en Annigje Willeboordse. Fabrieksarbeider.

Pieternella Maria Vermeij, geboren 17 november 1922 te Dubbeldam. Dochter van Jacob Vermeij en Annigje Willeboordse.

Alberdina Jacoba Vermeij, geboren 7 juli 1886 te Dubbeldam. Dochter van Adrianus Vermeij en Pieternella van Tol. Alberdina Jacoba Vermeij overleed op 12 augustus 1887 te Dubbeldam om 07.00 uur, in het huis geteekend Wijk A huisnummer 72.

Willem Vermeij, geboren 27 oktober 1887 te Dubbeldam. Zoon van Adrianus Vermeij en Pieternella Maria van Tol. Trouwde op 9 maart 1921 te Papendrecht met Maria van der Tak, geboren 2 augustus 1894 te Papendrecht. Dochter van Matthijs van der Tak en Klundertje Bezemer. Geen kinderen.

Alberdina Jacoba Vermeij, geboren 2 september 1889. Dochter van Adrianus Vermeij en Pieternella Maria van Tol . Zij is overleden op 25 januari 1912 te Dordrecht.

Adriana Vermeij, geboren 29 december 1890 te Dubbeldam. Dochter van Adrianus Vermeij en Pieternella Maria van Tol. Zij trouwde op 16 juni 1932 te Einhoven met Hendrikus Bouwer, geboren 18 maart 1887 te De Werken en Sleeuwijk. Zoon van Philipus Bouwer en Wilhelmina van der Wal. Ze verhuuisden naar Eindhoven. Zij hebben geen kinderen gekregen.

Maria Vermeij, geboren 14 juni 1892 te Dubbeldam. Dochter van Adrianus Vermeij en Pieternella Maria van Tol. Maria Vermeij overleed op 5 januari 1894 te Dubbeldam om 13.00 uur, in het huis geteekend Wijk C huisnummer 5.

Adrianus Vermeij, geboren 27 augustus 1902 te Dubbeldam. Zoon van Adrianus Vermeij en Pieternella Maria van Tol. Geboren wijk C huis genummerd 5 . Adrianus is zijn hele leven vrijgezel gebleven.

Adrianus Vermeij, geboren 25 oktober 1824. Zoon van Anthony Vermeij en Maria de Voogel, geboren te Dubbeldam in het huis getekend 103. Overlijdt op 17 jarige leeftijd op 17 mei 1842.

Lena Vermeij, geboren 25 januari 1826 te Dubbeldam. Dochter van Anthony Vermeij en Maria de Voogel en overleden op 7 mei 1834 te Dubbeldam.

Maaijke Vermeij, geboren 8 juli 1829 te Dubbeldam. Dochter van Anthony Vermeij en Maria de Voogel. Geboren te Dubbeldam in het huis getekend 128.

Jannigje Vermeij, geboren 25 oktober 1830 te Dubbeldam. Dochter van Anthony Vermeij en Maria de Voogel. Overleden op 14 februari 1831 te Dubbeldam.

Lena Vermeij, geboren 25 februari 1837 te Dubbeldam. Dochter van Anthony Vermeij en Maria de Voogel. Geboren te Dubbeldam in het huis getekend 87. Lena doet op 27 april 1864 aangifte van de geboorte van een levenloos kind.

Arij Vermeij, (Vermeij) geboren 21 juli 1804 te Dubbeldam. Gedoopt 22 juli 1804 te Dubbeldam bij de Nederduits gereformeerde gemeente. Zoon van Pieter Janszoon Vermeij en Adriaantje in ’t Veld.

Nicolaas Vermeij, geboren 12 oktober 1805 te Dubbeldam, gedoopt op 20 oktober 1805 te Dubbeldam. Zoon van Pieter Janszoon Vermeij en Adriaantje in ‘t Veld.

Maaike Vermeij, geboren 18 januari 1807. Dochter van Pieter Janszoon Vermeij en Adriaantje in ‘t Veld. Dienstbode. Maaike overlijdt op 1 juli 1829 te Dubbeldam.

Albert Vermeij, geboren 13 maart 1809, gedoopt op 19 maart 1809 te Dubbeldam, overleden 1809. Zoon van Pieter Janszoon Vermeij en Adriaantje in ‘t Veld.

Antje Vermeij, geboren 1 juli 1812 te Dubbeldam. Dochter van Pieter Vermeij en Adriaantje in ‘t Veld. Overleden 14 februari 1814 te Dubbeldam.

Arie Vermeij, geboren 5 februari 1817 te Dubbeldam. Zoon van Pieter Janszoon Vermeij en Adriaantje in ‘t Veld. Trouwde op 29 oktober 1840 met Pleuntje Huiser, dienstbode, geboren 20 juli 1815 te Dubbeldam. Dochter van Pieter Huiser en Neeltje Monster. Op het moment dat Arie met Pleuntje trouwde deed hij dienst in het 3e bataljon van de veldartillerie. Daarvoor diende hij bij het 1e bataljon van de veldartillerie. Zoals hieronder valt te lezen bleven veel van de kinderen van Arie en Pleuntje niet lang in leven. Op 24 september 1849 doet Arie ook nog eens aangifte van de geboorte van een levenloos kind. Pleuntje overlijdt op17 december 1864 te Dubbeldam. Arie hertrouwt volgens akte no. 21 op 19 oktober 1865 met Aartje van der Wiel, geboren 14 april 1819 te Dubbeldam, dochter van Lucas van der Wiel en Teuntje van de Griend, weduwe van Adrianus Booij. Arie Vermeij overleed op 25 juli 1897 op 80 jarige leeftijd te Dubbeldam om 05.00 uur, in het huis geteekend Wijk E huisnummer 291.

Pieter Vermeij, geboren 1 februari 1841 te Dubbeldam. Zoon van Arie Vermeij en Pleuntje Huizer. Trouwt volgens akte no. 3 op27 februari 1868 met Lijsje Kind, geboren 19 april 1826, 14 jaar ouder dan Pieter. Dochter van Bastiaan Kind en Lijntje Brand. Pieter trouwt later met Willemijntje Bothof, dochter van Pieter Bothof en Anna Schenk. Pieter overlijdt op 5 november 1920 te Dubbeldam.

Adrianus Vermeij,  geboren 6 juni 1842 te Dubbeldam. Zoon van Arie Vermeij en Pleuntje Huizer. Hij overlijdt op 17 maart 1848 te Dubbeldam.

Neeltje Vermeij, geboren 2 oktober 1843 te Dubbeldam. Dochter van Arie Vermeij en Pleuntje Huizer. Zij overlijdt op 13 november 1858 te Dubbeldam

Adriaantje Vermeij, geboren 10 februari 1845 te Dubbeldam. Dochter van Arie Vermeij en Pleuntje Huizer. Overleden 22 december 1846

Jan Vermeij,  geboren 20 juni 1846 te Dubbeldam. Zoon van Arie Vermeij en Pleuntje Huizer. Jan overlijdt op 27 maart 1854 te Dubbeldam.

Adriaantje Vermeij, geboren 26 december 1850 te Dubbeldam. Dochter van Arie Vermeij en Pleuntje Huizer. Zij overlijdt op 1 mei 1851 te Dubbeldam.

Antje Vermeij, geboren 24 november 1818 te Dubbeldam, overleden 7 januari 1894 te Dubbeldam. Dochter van Pieter Vermeij en Adriaantje in ’t Veld. Trouwde op 30 mei 1842 met Joost van Ballegoje, geboren 5 juli 1818 te Dussen. Zoon van Evert van Ballegojen en Helena Smit. Kinderen Lena van Ballegoje, geboren 1846.

Jannigje Vermeij, geboren 21 oktober 1820 te Dubbeldam. Dochter van Pieter Janszoon Vermeij en Adriaantje in ‘t Veld.

Maria Vermeij, geboren 29 juli 1854 te Dubbeldam. Dochter van Jannigje Vermeij. Jannigje was op het moment van de geboorte van Maria ongehuwd. De vader van Maria staat dan ook niet op de geboorteakte vermeld. Maria overlijdt op 20 juni 1855 te Dubbeldam.

Pieter Vermeij, geboren 27 oktober 1823 te Dubbeldam. Zoon van Pieter Janszoon Vermeij en Adriaantje in ‘t Veld. Overleden op 4 maart 1825 te Dubbeldam.

Albert Vermeij, geboren 28 september 1810 te Dubbeldam, gedoopt 7 oktober 1810 te Dubbeldam. Overleden op 17 november 1841 te Dordrecht. Van beroep boerenknecht. Zoon van Pieter Janszoon Vermeij en Adriaantje in ‘t Veld. Trouwt op 22 jarige leeftijd, op 22 mei 1833 te Dubbeldam met Neeltje Brand, 24 jaar, geboren 17 december 1808 te Dordrecht, dochter van Arie Huigszoon Brand en Leijsje Kornelisdochter Koorenneef.   Albert Vermeij overleed op 31 jarige leeftijd, 4 dagen na de geboorte van zijn dochter Maaike. Op het moment van overlijden van Albert woonde het gezin Vermeij in het huis genummerd 91 aan het Vissertje te Dubbeldam. Volgens het certificaat van de Nationale Militie werd hij op 19 april 1833 uitgeloot voor de militaire dienst. Op 12 juli 1852 kwam het gezin Vermeij naar de gemeente Dordrecht en woonde onder andere aan het Kasperspad 65 te Dordrecht. Het gezin bestond op dat moment uit de weduwe Neeltje en haar vijf kinderen.

Adriaantje Vermeij, geboren 22 augustus 1833 te Dubbeldam. Dochter van Albert Vermeij en Neeltje Brand. Trouwt op 29 mei 1857 met Aart de Bruin, zoon van Arie de Bruijn en Adriana Baan. Adriaantje overlijdt op 23 november 1857.

Adriana Vermeij, geboren 1834 te Dubbeldam. Dochter van Albert Vermeij en Neeltje Brand.

Elisabeth Vermeij, geboren 5 november 1837 te Dubbeldam. Dochter van Albert Vermeij en Neeltje Brand. Trouwt op 29 november 1861 te Zwijndrecht met Pieter Stehouwer, geboren 20 augustus 1839 te Hendrik Ido Ambacht, zoon van Teunis (Pieterszoon) Stehouwer en Pietertje den Hartog. Zij krijgen 7 kinderen: Pietertje Stehouwer, geboren 9 april 1862 te Zwijndrecht, Neeltje Stehouwer, geboren 17 mei 1864 te Hendrik Ido Ambacht, Teunis Stehouwer, geboren 15 september 1867 te Hendrik Ido Ambacht, Albert Stehouwer, geboren 29 december 1868 te Zwijndrecht, Jaantje Stehouwer, geboren 29 juni 1873 te Zwijndrecht, Cornelia Stehouwer, geboren 27 maart 1875 te Zwijndrecht en Maaike Stehouwer, geboren 1 november 1878 te Zwijndrecht.

Pieter Vermeij,geboren 20 juli 1839 te Dubbeldam. Overleden 4 maart 1906. Zoon van Albert Vermeij en Neeltje Brand. Van beroep grondwerker. Trouwde met Dingena Groenewegen, geboren 22 augustus 1842, dochter van Willem Groenewegen en Neeltje Verkuil. Overleden 19 mei 1909. van beroep gemeentewerkster. Woonden onder andere op de Houtlaan 54 te Dubbeldam en de Reeweg 83 te Dubbeldam.

Cornelia Vermeij, geboren 7 november 1864 te Dubbeldam. Dochter van Pieter Vermeij en Dingena Groenewegen. Trouwt op 23 jarige leeftijd op 24 mei 1888 te Dubbeldam met Pieter de Bruijn, 29 jaar oud, zoon van Joost de Bruijn en Dirkje Timmerman.  

Albert Vermeij, geboren 29 november 1865 te Dubbeldam. Zoon van Pieter Vermeij en Dingena Groenewegen. Trouwt, op 30 jarige leeftijd, met Adriana Brand, 29 jaar, geboren 24 augustus 1869 te Dubbeldam. Dochter van Adrianus Brand en Pietertje van Dongen. Woonden op de Reeweg 81 en 99 te Dordrecht. Albert overlijdt op 7 maart 1956. Adriana overlijdt op 13 januari 1948.

Pietje Vermeij, geboren 6 oktober 1867 te Dubbeldam in het huis getekend Wijk A nummer 135. Dochter van Pieter Vermeij en Dingena Groenewegen. Pietje trouwde op 31 jarige leeftijd op 8 juni 1899 te Dubbeldam met Cornelis van Bree, geboren op 18 mei 1872 te Dubbeldam. 27 jaar oud, zoon van Cornelis van Bree en Jannetje de Keijzer. In het inschrijvingsregister van de gemeente Dubbeldam van het jaar 1891 staat dat voor de lichting van het jaar 1892 Cornelis is ingeschreven  en hem vervolgens bij de loting is ten deel gevallen het nummer 29 dat, buiten oproeping gebleven zijnde hem tot geen dienst heeft verplicht.

Pieter Vermeij, geboren 21 mei 1897 te Dubbeldam. Zoon van Albert Vermeij en Adriana Brand. Overleden 21 juli 1985 te Dordrecht. Trouwt op, 24 jarige leeftijd, op 21 juni 1921 met Anna Barendrecht, geboren 7 maart 1897 te Den Haag, overleden 15 november 1981, dochter van Anthonie Barendrecht en Maria Korporaal. Kinderloos overleden. Pieter was aannemer van beroep en exploiteerde zelf een groot aantal eigengebouwde woningen. Woonden o.a. in de P.Krugerstraat 34 rood, de Riauwstraat 87 en op de Krommedijk 131, Dubbeldamseweg 32, Reeweg Oost 153 en Joh. de Withstraat 188 te Dordrecht.

Antonie Vermeij, geboren 5 februari 1901 te Dubbeldam. Zoon van Albert Vermeij en Adriana Brand. Trouwde, op 22 jarige leeftijd, op 26 april 1923 met Maria den Heeten, 22 jaar, geboren 19 april 1901 te Voorschoten, dochter van Cornelis den Heeten en Geertuida Dozij. Antonie was bakker en koopman in koek en beschuit, metselaar en depothouder van de beschuitfabriek. Zij verhuisden op 1 oktober 1924 naar de 2e balsemienstraat 45 in Rotterdam. Kwamen op 5 maart 1926 weer terug naar Dordrecht en woonden in de Willemstraat 12. Verhuisden op 30 december 1927 weer naar Rotterdam en woonden in de Heer Danielstraat 30 en de Dordtsestraatweg 643a in Rotterdam. Verder trad Antonie op 10 januari 1928 als agent der 2e klasse in dienst van de Gemeentepolitie Rotterdam en heeft daar vanaf 11 juni 1928 dienst gedaan aan het bureau Witte de With. Antonie is op 7 januari 1934 op verzoek eervol ontslagen. Antonie en Maria kregen drie kinderen, Albert, Cornelis en Adriana. Albert trad in de voetsporen van zijn vader en is in zijn loopbaan bij de Gemeentepolitie Rotterdam opgeklommen tot hoofdcommissaris.

Albert Vermeij, geboren 26 januari 1924 te Dordrecht. Zoon van Antonie Vermeij en Maria den Heeten.Gehuwd met Lena Teuntje van de Velde, geboren te Rotterdam 14 oktober 1925, kinderloos overleden te Maassluis 10 augustus 1996. Hertrouwd op 2 januari 1997 met Johanna Elizabeth Beekenkamp, geboren 22 januari 1941 te ’s-Gravenzande. Woonachtig geweest te Rotterdam resp. Provenierssingel, Boezemsingel en Adriaan Dortsmanstraat, vervolgens Merellaan te Maassluis. Albert groeide vanaf zijn vierde jaar op in Rotterdam. In 1942 moest hij zijn studie aan de Nederlandse Economische Hogeschool aan de Pieter de Hoochweg afbreken en onderduiken, omdat hij weigerde de door de Duitse bezetters geëiste loyaliteitsverklaring voor studenten te ondertekenen. Op 1 november 1945 begon hij zijn loopbaan als adjunct-inspecteur bij de Rotterdamse politie. Zijn studie voor politie officier werd in 1947 succesvol afgesloten met het behalen van het inspecteurs diploma. Hij werd op 1 januari 1955 werd hij bevorderd tot inspecteur (A2) en op 1 maart 1959 tot hoofdinspecteur (A2). Op 1 januari 1967 werd hij bevorderd tot Commissaris (A3) en op 1 maart 1969 tot Commissaris (H2). Bij koninklijk besluit werd hij met ingang van 1 september 1972 benoemd tot hoofdcommissaris van politie te Rotterdam. Albert is tot 1984 hoofdcommissaris geweest van het politiekorps Rotterdam. 

In zijn tijd bij het korps Rotterdam heeft hij dienst gedaan aan de bureau’s Marconiplein, Centrum, Charlois, Oostervantstraat, Sandelingplein en de verkeersdienst. Hij werd op 23 maart 1962 geplaatst als chef recherche aan het bureau Marconiplein, op 24 oktober 1962 recherche Oostervantstraat, 4 maart 1963 recherche Sandelingplein, 10 februari 1964 recherche Centrum en per1 januari 1967 als Commissaris recherche afdeling en per 1 maart 1969 als hoofd recherche dienst en dus op 1 september 1972 als hoofdcommissaris van het korps.

Albert is verder lid en voorzitter geweest van diverse commissies en heeft diverse onderscheidingen gekregen:

Op 6 mei 1977 ter gelegenheid van de verjaardag van HM de Koningin benoemd tot officier in de Orde van Oranje Nassau

Op 27 oktober 1972 Commandeur in de Orde van de Leeuw van Finland.

Op 13 april 1973 Commandeur in de Orde van Tudor Vladimrescu (Roemenië).

Op 26 oktober 1973 Commandeur in de Orde van verdienste van Italië.

Ridder in de Orde van Leopold II.

Op 23 juli 1976 commandeur in de kroonorde van België.

Op 3 februari 1984 bij Koninklijk besluit no 28 van 16 januari 1984 benoemd tot ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Albert werd op 3 februari 1984 bij Koninklijk besluit no 2 van 20 januari 1984 met ingang van 1 februari 1984 eervol ontslagen wegens het bereikt hebben van de 60 jarige leeftijd

Albert overleed op 8 januari 2002 te Rotterdam.

Cornelis Vermeij, geboren 21 mei 1925 te Rotterdam. Zoon van Antonie Vermeij en Maria den Heeten. Overleden 6 oktober 1985 te Eerbeek. Trouwde op 14 april 1948 met Neeltje Grietje Bloem geboren 4 juni 1924 te Rotterdam. Cornelis volgde met goed gevolg de HBS-B te Rotterdam, vervulde direct na de oorlog zijn dienstplicht en vertrok daarna als officier naar Indië waar hij dienst nam bij het KNIL. Tijdens zijn verblijf in Indië studeerde hij aan de Technische Hogeschool te Bandoeng wis- en natuurkunde en meteorologie. Terug in Nederland vestigde hij zich als zelfstandig ondernemer en hield zich zeer succesvol bezig met de handel in machines voor de papier- en kunststofverwerkende industrie. Woonde tot 1977 in het Kennedyplantsoen in Nieuwerkerk a/d Yssel en daarna tot zijn overlijden aan de Juliana van Stolberglaan te Eerbeek.

Cornelis Vermeij, geboren 19 april 1962 te Rotterdam. Zoon van Cornelis Vermeij en Neeltje Grietje Bloem. Belastingadviseur. Gehuwd op 17 augustus 1984 met Zweersina Johanna Cornelia Romeijn, geboren te Eerbeek, 1 april 1962. Woonachtig te Eerbeek.

Marjolein Vermeij, geboren 8 juli 1982 te Eerbeek. Dochter van Cornelis Vermeij en Zweersina Johanna Cornelia Romeijn. 

Marleen Vermeij, geboren 23 januari 1990 te Eerbeek. Dochter van Cornelis Vermeij en Zweersina Johanna Cornelia Romeijn. 

Marieke Vermeij, geboren 23 januari 1990 te Eerbeek. Dochter van Cornelis Vermeij en Zweersina Johanna Cornelia Romeijn.

Adriana Vermeij, geboren 24 juli 1940 te Rotterdam. Dochter van Anthonie Vermeij en Maria den Heeten. Gehuwd op 16 mei 1961 met Jan Oudenaarden, geboren 11 juli 1938 te Rotterdam. Kinderen: Birgitte Adrienne geboren te Papendrecht 13 april 1962, Remco Jan geboren 2 oktober 1963 te Papendrecht, Lisette Janine geboren 13 juli 1968 te Dordrecht.

Adrianus Vermeij, geboren18 augustus 1898 te Dordrecht. Zoon van Albert Vermeij en Adriana Brand. Onderwijzer. Verhuisde op 5 september 1923 naar de Plantageweg 18 te Rotterdam.

Hendrik Vermeij, geboren 3 december 1903 te Dordrecht. Zoon van Albert Vermeij en Adriana Brand. Kantoorbediende. Trouwt, op 26 jarige leeftijd, op 5 november 1930 met Adriana Maria Klarina van Alkemade, 29 jaar oud, geboren 3 september 1901 te Dordrecht, dochter van Gerardus Pieter Jacobus van Alkemade en Catharina Quast. Zij woonden aan de Wolbrandtstraat 14 te Dordrecht.

Albert Vermeij, geboren 13 januari 1935 te Dordrecht. Zoon van Hendrik Vermeij en Adriana Maria Klarina van Alkemade. Albert trouwde met Christina Anna Mensink, geboren 15 december 1942 te Groningen. Albert is overleden op 17 juni 2006 te Groningen na een indrukwekkende carrière als chirurg in onder andere het Academisch ziekenhuis te Groningen.

Robert Ferdinand Vermeij, geboren 20 oktober 1968. Zoon van Albert Vermeij en Christina Anna Mensink. Trouwt op 8 mei 2003 met Geertruida Vanessa Eva Goosens, geboren 26 augustus 1974.

Florine Vermeij, geboren 5 september 2006. Dochter van Robert Ferdinand Vermeij en Geertruida Vanessa Eva Goosens.

Deliane Frédérique Vermeij, geboren 31 mei 1971. Dochter van Albert Vermeij en Christina Anna Mensink. Deliana Frédérique woont samen met Douwe van der Leeuw, geboren 2 mei 1970 en heeft twee zonen. Sander van der Leeuw, geboren 4 september 2002 en Kristan van der Leeuw geboren 18 oktober 2006.

Nellie Catharina Vermeij, geboren 13 december 1937 te Dordrecht. Dochter van Hendrik Vermeij en Adriana Maria Klarina van Alkemade.

Dingena Vermeij, geboren 4 februari 1906 te Dordrecht. Dochter van Albert Vermeij en Adriana Brand. Overleden 9 mei 1907 te Dordrecht.

Dingena Pieternella Vermeij, geboren 26 februari 1908 te Dordrecht. Dochter van Albert Vermeij en Adriana Brand. Verhuisde op 7 juni 1933 naar de Kievitsstraat te Breda.

Willem Vermeij, geboren 21 april 1869. Zoon van Pieter Vermeij en Dingena Groenewegen. Trouwde met Sandrina van Rooij, geboren 9 maart 1867 te Capelle. Woonden o.a. op het Kasperspad 70 en 71 en de Toullaan 20 ff te Dordrecht.

Willem Johannes Vermeij, geboren 16 september 1891 te Capelle. Zoon van Willem Vermeij en Sandrina van Rooij. Metselaar. Trouwt met Adriana Geertruida Veth, dochter van Frans Veth en maria Cornelia van der Weijden. Woonden o.a. in de v Brederodestraat 19 en Celebesstraat 64 te Dordrecht. Verhuisden op 12 oktober 1918 naar de gemeente Zeist.

Antonie Vermeij, geboren 22 april 1893 te Dordrecht. Zoon van Willem Vermeij en Sandrina van Rooij. Timmerman. Trouwt met Cornelia Zondervan, geboren 15 december 1892 te Dubbeldam, dochter van Cornelis Zondervan en Apolonia van der Graaf. Woonden eerst op de ‘s Gravendeelsedijk 75 en later op de Rijksstraatweg 12 te Dordrecht. Verhuisden op 3 juni 1925 naar de Sandelingenstraat 14 te Rotterdam.

Pieter Leendert Vermeij, geboren 10 februari 1896 te Dordrecht. Zoon van Willem Vermeij en Sandrina van Rooij. Trouwt op 2 juni 1921te Dordrecht met Grietje Bosman, geboren 31 augustus 1897, dochter van Karel Bosman en Hendrika Fietelaar. Pieter Leendert was controleur bij de ontsmettingsdienst. Zij woonden o.a. in de Zeehavenlaan 75, Verbindingsweg 75, Riouwstraat 26 en de Komatistraat 47. Het gezin van Pieter Leendert Vermeij en Grietje Bosman vertrok op 10 maart 1939 naar de Zocherstraat 78 in Haarlem.

Sandrina Helena Vermeij, geboren 12 maart 1922 te Dordrecht. Dagdienstbode. Dochter van Pieter Leendert Vermeij en Grietje Bosman.

Hendrika Vermeij, geboren 24 oktober 1923 te Dordrecht. Dochter van Pieter Leendert Vermeij en Grietje Bosman

Willy Vermeij, geboren 14 december 1926 te Dordrecht. Dochter van Pieter Leendert Vermeij en Grietje Bosman

Henriette Dorothea Vermeij, geboren 16 december 1931 te Dordrecht. Dochter van Pieter Leendert Vermeij en Grietje Bosman

Helena Vermeij, geboren 28 juni 1899 te Dordrecht. Overleden 25 september 1900 te Dordrecht. Dochter van Willem Vermeij en Sandrina van Rooij.

Arie Vermeij, geboren 25 oktober 1870 te Dubbeldam. Van beroep grondwerker bij de gemeente. Zoon van Pieter Vermeij en Dingena Groenewegen. Trouwde met Adriana Dubbeldam, geboren 7 december 1870 te Dordrecht. Dochter van Adrianus Dubbeldam en Annigje Monster. Annigje komt na het overlijden van haar man op 9 november 1922 bij Arie en Adriana wonen. Zij overlijdt op 30 mei 1923. Arie en Adriana woonden onder andere aan de Groenedijk 6j en de Noordendijk 24 te Dordrecht;

Anthonie Vermeij, geboren 11 juli 1875 te Dubbeldam. Zoon van Pieter Vermeij en Dingena Groenewegen. Anthonie Vermeij overleed op 9 juli 1878 te Dubbeldam op 2 jarige leeftijd om 04.30 uur, in het huis geteekend Wijk B huisnummer 122.

Anthonie Vermeij, geboren 4 augustus 1878 te Dubbeldam. Zoon van Pieter Vermeij en Dingena Groenewegen. Anthonie Vermeij overleed op 11 december 1892 te Dubbeldam op 14 jarige leeftijd om 12.30 uur, in het huis geteekend Wijk T huisnummer 177.

Pieter Bastiaan Vermeij, geboren 16 mei 1898 te Dubbeldam. Zoon van Arie Vermeij en Adriana Dubbeldam. Trouwt op 24 jarige leeftijd met Geertje Nouwen, 30 jaar oud, dochter van Zeger Nouwen en Jacoba Ridderhof. Verhuisde op 24 november 1918 naar de Pretorialaan 139b te Rotterdam.

Arie (Aat) Vermeij, geboren 28 maart 1926 te Brielle. Trouwt met Egberdina (Dineke) Horsman. Arie overleed op 10 februari 2001. Arie was mijnbouwkundig ingenieur en werkte zijn hele leven bij Biliton. Dineke woont nu nog in Den Haag.  

Jacoba (Cobien) Vermeij, geboren 7 maart 1957 te Kamativi (Zimbabwe), dochter van Arie (Aat) Vermeij en Egberdina Horsman. getrouwd geweest. Woont in Amsterdam.

Robin Alexander Chima Vermeij, geboren 4 mei 1995 te Amsterdam. Zoon van Jacoba (Cobien) Vermeij.

Joost Willem Vermeij, geboren 25 januari 1959 te Kamativi (Zimbabwe). Zoon van Arie (Aat) Vermeij en Egberdina Horsman. Trouwt met Nadiene Boulanger. Joost is Civiel ingenieur bij een ingenieursbureau in Abu Dhabi.

Jordy Willem Vermeij, geboren 17 juni 1999 te Delft, zoon van Joost Willem Vermeij en Nadiene Boulanger.

Justin Vermeij, geboren 20 mei 2001 te Zoetermeer, zoon van Joost Willem Vermeij en Nadiene Boulanger.

Pieter Bastiaan (Peter) Vermeij(y), geboren 31 januari 1962 te Paramaribo (Suriname), Zoon van Arie (Aat) Vermeij en Egberdina Horsman. Trouwt met Galit Tassa, geboren 5 juli 1968. Zijn vader Arie heeft bij de aangifte de punten op de ij laten vervallen. Dit kan ook door de betreffende klerk achterwege zijn gelaten.

Ellisheva (Ella) Meshi Vermeij(y), geboren 18 september 2000 te Amsterdam. Dochter van Pieter Bastiaan Vermeij en Galit Tassa.

Mattanya Thomas Vermeij(y), geboren 5 maart 2004 te Amsterdam. Zoon van Pieter Bastiaan Vermeij en Galit Tassa.

Pieter Vermeij, geboren 28 juni 1881 te Dubbeldam. Van beroep timmerman. Zoon van Pieter Vermeij en Dingena Groenewegen. Hij trouwt met Teuna Hessels, geboren 19 juni 1881 te Dordrecht, dochter van Josephus Bernardus Hessels en Elisabeth van Mastbergen. Tevens staat hij in het bevolkingsregister als opzichter van een houthandel. Zij zouden hebben gewoond aan de Weeskinderdijk 20, Jacob Cats straat 46, Sluisweg 18, Kromhout 84a rood en het Achterhakkers 6 rood te Dordrecht. Zij vertrokken op 24 juni 1922 naar het Calandplein 16 te Den Haag.

Dingena Elisabeth Vermeij, geboren 11 oktober 1905 te Dordrecht. Dochter van Pieter Vermeij en Teuna Hessels.

Josephina Bernardina Pieternella Vermeij, geboren 28 mei 1907 te Dordrecht. Dochter van Pieter Vermeij en Teuna Hessels.

Teuna Vermeij, geboren 6 oktober 1911 te Dordrecht. Dochter van Pieter Vermeij en Teuna Hessels.

Adriaantje Vermeij, geboren 16 juni 1884 te Dubbeldam. Dochter van Pieter Vermeij en Dingena Groenewegen. Adriaantje overleed op 9 maart 1886 te Dubbeldam oud 20 maanden omstreeks 11.00 uur.

Adrianus Vermeij, geboren 8 oktober 1887 te Dubbeldam. Zoon van Pieter Vermeij en Dingena Groenewegen. Trouwt op 26 jarige leeftijd op 26 november 1913 met Alberdina Wilhelmina Gezina Witzand, 30 jaar oud geboren 12 april 1883 te Weerselo, dochter van Dorus Johannes Witzand en Gerharda Fermig Zwarts. Zij verhuizen op 15 juni 1906 naar de IJsselstraat 14 in Den Haag.

Maaike Vermeij, geboren 13 november 1841 te Dubbeldam. Dochter van Albert Vermeij en Neeltje Brand. Trouwt op 20 jarige leeftijd op 14 mei 1862 te Dordrecht met Maarten Vermaas, 25 jaar oud, zoon van Willem Vermaas en Cornelia Adriana Helderop.

Arie Vermeij, geboren 18 september 1835 te Dubbeldam in het huis genummerd 82. Zoon van Albert Vermeij en Neeltje Brand. Trouwde  op 24 jarige leeftijd, op 2 mei 1860 met Luiksje van Heeren, oud 22 jaar,  geboren 10 september 1834 te Dubbeldam. Dochter van Pieter van Heeren en Heiltje van der Merwe. Overleden 28 mei 1913 te Dordrecht. Arie Vermeij was arbeider van beroep. Het gezin van Arie en Luiksje hebben onder andere gewoond aan de Godfried Schalkensingel 44a en de Hoekstraat 54 te Dordrecht en de kromme Zandweg 219 te Dubbeldam. Arie was ingeschreven voor de Nationale Militie waar hij het nummer 305 kreeg het geen hem "tot geene dienst heeft verpligt."  

Albert Vermeij, geboren 18 januari 1861te Dubbeldam. Zoon van Arie Vermeij en Luiksje van Heeren. Albert Vermeij overleed op 30 december 1884 te Dubbeldam op 23 jarige leeftijd om 15.00 uur, in het huis geteekend Wijk A huisnummer 19.

Hendrik Vermeij, geboren 20 december 1871 te Dubbeldam. Overleden op 8 december 1902. Zoon van Arie Vermeij en Luiksje van Heeren. Trouwde op 23 jarige leeftijd op 18 juli 1895 te Dordrecht met Christina Sophia Ponsen, geboren 17 februari 1872 te Dordrecht, 23 jaar oud, overleden 27 februari 1949 te Bergen op Zoom. Dochter van Christoffel Arie Ponsen en Aagje Kaper. Woonden o.a. op de Vrieseweg 23 en de Houtlaan 20 te Dordrecht. Na de dood van Hendrik verhuisd Christina Ponsen naar het Hof de Vriendschap 35 te Dordrecht. Christina heeft op de Toulonschelaan 20ii nog een winkel in kruidwaren gehad.

Luiksje Vermeij, geboren 13 maart 1896 te Dordrecht. Dochter van Hendrik Vermeij en Christina Ponsen. Trouwt op 22 jarige leeftijd op 28 maart 1918 te Dordrecht met Nicolaas Mookhoek, oud 21 jaar, geboren 16 februari 1897 te Dordrecht, overleden 18 december 1934 te Dordrecht. Zoon van Leonardus Johannes Mookhoek en Johanna Catharina van Slingelandt

Christoffel Arie Vermeij, geboren 10 juni 1897 te Dordrecht. Zoon van Hendrik Vermeij en Christina Ponsen. Loopknecht. Volgens het bevolkingregister gaat hij per 27 juni 1928 wonen in de Oleanderstraat 38 te Rotterdam.

Aagje Vermeij, geboren 7 november 1898te Dordrecht. Dochter van Hendrik Vermeij en Christina Ponsen.Aagje trouwt met N. Mookhoek waarvan ze later weer scheidt. Zij komt met haar zoon Hendrik Mookhoek op 7 oktober 1920 vanuit Leiden naar Dordrecht waar zij gaat wonen bij haar moeder. Aagje is niet echt honkvast want zij verhuisd op 14 oktober 1924 naar de Grote Draaisteeg 16 te Rotterdam. Komt op 28 april 1925 weer naar Dordrecht om op 5 oktober 1926 weer te verhuizen naar de Hoge Boezem 12 te Rotterdam. Aagje trouwt op 12 oktober 1927 te Rotterdam met Marinus Franciscus Albertus van der Rijst, geboren 21 november 1900 te Utrecht. Zoon van Willem van der Rijst en Alida Angentia Schutterhelm.

Arie Vermeij, geboren 10 maart 1900 te Dordrecht. Zoon van Hendrik Vermeij en Christina Ponsen. Kleermaker. Trouwt op 17 november 1927 met Willemijntje van Wijk, geboren 6 december 1901 te Den Haag, dochter van Pieter van Wijk en Niesje van Houwelingen. Zij scheiden weer op 2 juni 1931. Woonden aan de Voorstraat 37 rood te Dordrecht en verhuisde op 12 mei 1930 naar de Martinus Steijnstraat 53 te Dordrecht. Arie trouwt op 23 februari 1934 voor de tweede keer maar dan met Janna Willemijntje Vos. Zij wonen aan de Vest 193 rood te Dordrecht en verhuizen op 26 februari 1936 naar Zwijndrecht.

Hendrik Vermeij, geboren 14 maart 1929 te Dordrecht. Zoon van Arie Vermeij en Willemijntje van Wijk.

Hendrik Albert Vermeij, geboren 12 augustus 1902 te Dordrecht. Zoon van Hendrik Vermeij en Christina Ponsen. Overleden 3 juni 1911 te Dordrecht op 8 jarige leeftijd.

Arie Vermeij, geboren 17 december 1874 te Dubbeldam, overleden 24 maart 1941 te Rotterdam. Zoon van Arie Vermeij en Luiksje van Heeren. Van beroep grutter. Arie vertrekt op 12 november 1896 naar Rotterdam. Trouwt op 21 jarige leeftijd op 12 november 1896 met Jacoba Kaptein, 23 jaar oud, dochter van Jan Kaptein en Hendrika van Wingaarden. Uit het huwelijk met Jacoba Kaptein is een dochter geboren die bij of kort na de geboorte is overleden op 9 januari 1897. Zij is geboren te Rotterdam. Op 4 november 1908 trouwt Arie te Rotterdam met Cornelia Maria Levina Josina van LOO, geboren 15 oktober 1881 te Rotterdam. Dochter van Willem van Loo en Alida Cornelia Wilhelmina Steenhoff.

Heiltje Vermeij, geboren 18 december 1863 te Dubbeldam. Dochter van Arie Vermeij en Luiksje van Heeren. Overleden 13 februari 1864 te Dubbeldam.

Heiltje Vermeij, geboren 15 maart 1865 te Dubbeldam. Dochter van Arie Vermeij en Luiksje van Heeren. Overleden 7 maart 1866 te Dubbeldam.

Heiltje Vermeij, geboren 12 februari 1867 te Dubbeldam. Dochter van Arie Vermeij en Luiksje van Heeren. Trouwt op 21 jarige leeftijd met Cornelis Jan van Benthem, 23 jaar oud, zoon van Hendrik van Benthem en Janna Buitendijk.

Pieter Vermeij, geboren 13 juli 1862 te Dordrecht in het huis genummerd 91 aan het Vissertje te Dubbeldam. Zoon van Arie Vermeij en Luiksje van Heeren. Overleden 3 december 1931 te Dordrecht. Hij trouwde op 28 mei 1891 met Pieternella van Emmerik, geboren 5 mei 1863. Dochter van Johannes van Emmerik en Maria Kuijters. Overleden 5 december 1934 te Dordrecht. Pieter was ingeschreven voor de Nationale Militie en kreeg nummer 13. Hij werd door de Militieraad uit hoofde van "Broederdienst" vrijgesteld van den dienst. Pieter Vermeij was arbeider van beroep en Pieternella dienstbode. Op 12 maart 1913 kwam vanuit de gemeente Dubbeldam bij het gezin wonen: Luiksje van Heeren, weduwe van Arie Vermeij. Zij bleef tot aan haar doodop 28 mei 1913 bij hen wonen. Pieter en Pieternella verhuisden kort na hun huwelijk naar Kralingen alwaar zij o.a. woonden op de Oudendijk 63 en de Gerard Scholtenstraat 97. Pieter Vermeij werkte in Kralingen als tuinman. Op 25 februari 1898 verhuisden zij weer naar Dordrecht waar zij onder andere woonden op de Noordendijk 69c, Singel 44, Hoekstraat 9, 18 en 54, Lombokstraat 7.

Arie Vermeij, geboren 8 maart 1892 te Kralingen. Zoon van Pieter Vermeij en Pieternella van Emmerik. Werd later houtsjouwer en dekknecht van beroep. Bleef tot aan zijn dood op 17 juli 1936 vrijgezel en woonde lange tijd bij zijn ouders aan de Hoekstraat 9 te Dordrecht. Volgens het bevolkingsregister heeft hij ook nog gewoond bij zijn zuster Luiksje en in de Josephstraat 182 te Dordrecht.

Maria Vermeij, geboren 7 juli 1893 te Kralingen. Dochter van Pieter Vermeij en Pieternella van Emmerik. Trouwde met Joost de Bruin, geboren 6 januari 1896 te Dordrecht. Stempelmaker op de gasmeterfabriek. Maria en Joost woonden eerst in de Mesdagstraat 82, daarna op de Spuiweg 80 en verhuisden op 15 juli 1930 naar de Singel 265. Zij verhuisden op 21 juni 1933 naar de Ten Katestraat 32, werd later nummer 40 in Dordrecht alwaar Maria in haar vrije tijd optrad als beheerster van een buurtspeelplaats. Zij woonde ook nog in de Genestesstraat boven de poort van de Staringstraat in Dordrecht. Kinderen Joost Reinier de Bruijn, geboren 3 oktober 1924, Pieter de Bruijn, geboren 10 november 1927, Adrianus de Bruijn, geboren 10 november 1927, Reinier de Bruijn, geboren 29 augustus 1931 en Pieternella de Bruijn, geboren 29 augustus 1931. Zij kregen dus 2 tweelingen.

Luiksje Vermeij, geboren 13 augustus 1894 te Kralingen. Tweelingzus van Johannes Vermeij. Dochter van Pieter Vermeij en Pieternella van Emmerik. Dienstbode, overleden 2 juni 1982 te Dordrecht. Trouwde met Jacob Neerings (Jaap) geboren 16 februari 1895 Dubbeldam, overleden 20 juni 1973 te Dordrecht, zoon van Paulus Stefanus Neerings en Lena Johanna Jans, woonde eerst in de Hoekstraat 11 en daarna Herredastraat 4 rd en daarna lange tijd op de Julianalaan 54 te Dordrecht. Kinderen: Paulus Stephanus(paul) Neerings, geboren 5 december 1915, overleden 18 maart 1990 te Schiedam, Sigarenwinkelier en later steendrukker en beroepsmilitair van beroep., Pieter (Piet) Neerings, geboren 21 Januari 1918 te Dordrecht arbeider in de gasmeterfabriek laatst PTT-ambtenaar, Jacob (Jaap) Neerings, geboren 21 augustus 1920. Van beroep arbeider in gasmeterfabriek, schuurder, laatst gemeente ambtenaar G.E.B.

Pieter Vermeij, geboren 18 juli 1896 te Kralingen, overleden te Dordrecht op 13 februari 1909. Zoon van Pieter Vermeij en Pieternella van Emmerik.

Albert Vermeij , geboren15 september 1897 te Rotterdam. Zoon van Pieter Vermeij en Pieternella van Emmerik Werd later van beroep hoofdonderwijzer op de Admiraal de Ruyterschoolfoto schoolreisje aan de Admiraal de Ruyterweg 1 in Dordrecht, (in de volksmond "de Finse school"), er was ook een ingang aan de Zuidendijk aan het eind van de Frans Lebretlaan. Trouwde op 27 jarige leeftijd met Neeltje van Dongen, , 26 jaar oud, geboren 21 november 1897 te Dordrecht, dochter van Bertus van Dongen en Maaike van der Graaf. Overleden op 14 mei 1970. Woonde onder andere in de Celebesstraat 27 en de Ceramstraat 84 te Dordrecht. Bij de manier waarop Albert geschiedenisles gaf waande je jezelf in een hoofdrol als b.v. kruisridder of Willem van Oranje.

Pieter Vermeij, geboren 1 juni 1926 te Dordrecht, Zoon van Albert Vermeij en Neeltje van Dongen. Trouwde op 4 maart 1953 te Dordrecht met G.J. (Beppie) van Tiel, dochter van Jocobus Cornelis van Tiel en Adriana Anthonia Sluijsdam. Pieter studeerde scheepsbouw aan de HTS in Dordrecht en werkte het grootste deel van zijn leven in Maassluis bij de werf "Zorg en Vlijt" van de familie de Haas. Woonde in Maassluis en later in Maasland. 

Lia Vermeij, geboren 5 september 1954 te Maassluis. Dochter van Pieter Vermeij en Beppie van Tiel. Woont samen met Harry Vermeer. Er werd een dochter geboren, Lisa Vermeer op 10 november 1992.

Pieter Vermeij, geboren 21 mei 1958 te Maassluis. Zoon van Pieter Vermeij en Beppie van Tiel. Studeerde scheepsbouw in Delft en studeerde af in 1986. Pieter overleed op 15 oktober 1990 in Maasland.

Nelly Vermeij, geboren 1 oktober 1928te Dordrecht. Dochter van Albert Vermeij en Neeltje van Dongen. Trouwde op 7 juli 1954 te Dordrecht met Egbert Jan van Dort, geboren 24 augustus 1928 te Dordrecht, zoon van Egbert Jan van Dort en Johanna van der Koogh. Overleden op 20 september 2010 te Leiden.

Albert Vermeij, geboren 29 januari 1936 te Dordrecht. Zoon van Albert Vermeij en Neeltje van Dongen. Trouwde op 6 september 1961 te Dordrecht met Aad van Wijk. Albert studeerde Weg en Waterbouw aan de HTS te Dordrecht en woonde onder andere in Amersfoort, Sleeuwijk, Sliedrecht en Nieuwleusen.

Paul Vermeij, geboren 12 juli 1962 te Amersfoort. Zoon van Albert Vermeij en Aad van Wijk. Trouwde op 15 november 1991 te Nijmegen met Alie Arends. Paul studeerde chemische biologie in Utrecht en promoveerde op 27 november 1995 in Nijmegen. Woonde en werkte in Zwitserland, maar sinds 1999 in Nederland. 

Annemarijn Vermeij, geboren 14 september 1992 te Schwarzenberg (Zwitserland). Dochter van Paul Vermeij en Alie Arends.

Frederique Vermeij, geboren 18 mei 1994 te Nijmegen. Dochter van Paul Vermeij en Alie Arends.

Diederik Albert Hendrik Vermeij, geboren 26 december 2000 te St. Anthonis. Zoon van Paul Vermeij en Alie Arends.

Marco Vermeij, geboren 2 april 1965 te Sleeuwijk. Zoon van Albert Vermeij een Aad van Wijk. Trouwde op 6 juni 1997 te Leiden met Karin Jager.

Esmee Vermeij, geboren 8 oktober 1998 te Leiden. Dochter van Marco Vermeij en Karin Jager.

Willemijn Vermeij, geboren 4 augustus 2001 te Leiden. Dochter van Marco Vermeij en Karin Jager.

Sacha Marie Vermeij, geboren 1 juli 2005 te Leiden. Dochter van Marco Vermeij en Karin Jager.

Jeanette Vermeij, geboren 3 februari 1971 te Sliedrecht. Dochter van Albert Vermeij en Aad van Wijk. Trouwde op 17 december 1999 te Weesp met Ernst Jan Oostindie.

Cornelis Johannes Vermeij, geboren 27 augustus 1900 te Dordrecht. Zoon van Pieter Vermeij en Pieternella van Emmerik. Overleden 5 april 1970. Trouwde met Wilhelmina Bruin, geboren 11 maart 1901 te Amsterdam. Overleden 22 november 1992. Pianolerares. Cornelis was van beroep eerst timmerman en meubelmaker en later verzekeringsagent bij Mij Utrecht. Hij sloot bijvoorbeeld voor zijn broer Johannes's kinderen levensverzekeringen af. De kosten waren in die tijd 1,5 cent per maand. Woonde op de Spuiweg 2 rood, per 21 september 1935 in de Ten Katestraat 32, per 4 november 1935 in de Knolhaven 23 rood, per 23 september 1936 aan de Lijnbaan 35 en later op de Hoekstraat 9 en de Brouwersdijk te Dordrecht. Is op 9 mei 1951 met vrouw en kinderen naar Perth te Australie geëmigreerd. Zij reisden met de Sibajak naar Australie en kwamen daar op 7 juni 1951 in Freemantle aan land. Door geld gebrek was het gezin genoodzaakt het eerste jaar in een tent te wonen. Cornelis kocht een klein stukje land op ongeveer 15 km ten zuiden van Perth en bouwde daar eigenhandig een huis. In 1955 werd een groter huis gebouwd op een nieuw groot stuk land.

Willy Vermeij, geboren 16 maart 1937 te Dordrecht. Dochter van Cornelis Johannes Vermeij en Wilhelmina Bruin. Gehuwd met Teun van Groningen. Woont in Guilderton in West-Australie

Cornelis Vermeij, geboren 10 juni 1939 te Dordrecht. Zoon van Cornelis Johannes Vermeij en Wilhelmina Bruin. Trouwt op 12 januari 1963 met Marion Cecilia Jenyns, geboren 20 februari 1940 te Melbourne. Zij scheiden in januari 1980. Cornelis hertrouwd op 11 juli 1987 met Wendy Lynne Young, geboren 24 februari 1958 te Adelade. Zij is onderwijzeres op een HBS en thans lecturer Asian Studies aan de University of Western Australia. Zij wonen in Perth in Australie. Wendy is thans afgestudeerd en is nu Doctor Wendy (Phd). Cornelis werkt tot 1960 als onderwijzer op een lagere school waarvan hij van 1961 tot 1999 hoofd is. Daarna wordt hij Academic coördinator English First en werkt langere tijd in Jakarta Indonesië. Sinds Januari 2001 werkt Kees als lecturer in Academic English aan Edith Cowan University in Perth.

Richard Dale Vermeij, geboren 18 oktober 1966 te Australië. Zoon van Cornelis Vermeij en Marion Cecilia Jenyns. 

Rick is een gerespecteerd kunstenaar in Perth en is gespecialiseerd in sculpturen en publieke kunst.

 

Yindi Katrina Vermeij, geboren 3 maart 1969 te Australië. Dochter van Cornelis Vermeij en Marion Cecilia Jenyns.

Yindi is nu een commercieel pilote en werkzaam in Broome. Zij is getrouwd met Peter Newman en hebben twee kinderen.

 

Benjamin Michael Vermeij, geboren 16 oktober 1975 te Australië. Zoon van Cornelis Vermeij en Marion Cecilia Jenyns. 

Ben bekleed een financiele positie bij de mijn maatschappij ConZinc Rio Tinto.

 

Matthew Colby Vermeij, geboren 19 november 1977 te Australië. Zoon van Cornelis Vermeij en Marion Cecilia Jenyns. 

Matt werkt nu in het leger en is gelegerd in Sydney.

 

Joshua Corey Vermeij, geboren 19 november 1977 te Australië. Zoon van Cornelis Vermeij en Marion Cecilia Jenyns.

Josh is een Chefkok in Broome.

Johannes Vermeij, (Jan) geboren 13 augustus 1894 te Kralingen. Overleden op 30 augustus 1973 te Dordrecht. Tweeling broer van Luiksje Vermeij. Zoon van Pieter Vermeij en Pieternella van Emmerik. Trouwde op 22 juni 1922 met Lena Groenewoudt, geboren 5 april 1901 te Dordrecht. Dochter van Cornelis Groenewoudt en Cornelia de Jong. Overleden op 14 mei 1970 te Dordrecht. Jan was eerst kruideniersknecht bij Diecke in de Prinsenstraat. Later werd hij straatmaker en chauffeur op een zandauto bij de gemeente Dordrecht. Jan en Lena woonden eerst in de Mesdagstraat 84 te Dordrecht. Toen kreeg hij op 4 maart 1925 van de woningvereniging Ons Huis een nieuwbouw huis in de Theophille de Bockstraat 63 aangeboden. Als hij dat zou nemen kreeg hij 1 maand vrij van huur. Later werd nummer 63 aan de Theophille de Bockstraat veranderd in nummer 67. Zij woonden daar tot aan hun dood. In het bevolkingsregister staat vermeld dat per 27 december 1934 eveneens bij hen staat ingeschreven: Maaike Groenewoudt, geboren 8 november 1909 Trouwt met Pieter de Haas. Maaike was van beroep fabrieksarbeidster bij de Lips slotenfabriek. Kinderen IJsbrand de Haas en Pieter de Haas.

Pieternella Vermeij (Pieta) geboren 22 september 1923 te Dordrecht. Overleden op 10 januari 2008 te Dordrecht op 84 jarige leeftijd. Dochter van Johannes Vermeij en Lena Groenewoudt. Trouwde op 10 april 1947 met Jan Dekker, geboren 25 november1917 te Dordrecht. Overleden 22 oktober 1974. Pieta is lange tijd naaister geweest bij de firma Kronen. Woonde op de Nassauweg 13 en 112 en later op de Julianaweg 41 te Dordrecht. Kinderen Marleen Dekker, geboren 9 september 1947 te Dordrecht. Dochter van Pieternella Vermeij en Jan Dekker. Trouwde 9 februari 1968 met Willem Adriaan Stolk. Kinderen: Robert Arjan Stolk, geboren 28 november 1971.Pieternella Dekker, geboren 3 september 1949 te Dordrecht. Dochter van Pieternella Vermeij en Jan Dekker.Cornelia Dekker , geboren 22 juli 1952 te Dordrecht. Dochter van Pieternella Vermeij en Jan Dekker. Trouwde 1 september 1978 met Matthijs Hubers. Kinderen: Elvera Mariska Hubers, geboren 8 oktober 1982 Sabrine Eline Hubers, geboren 9 maart 1985 Maria Johanna Dekker,  geboren 2 januari 1963 te Dordrecht. Dochter van Pieternella Vermeij en Jan Dekker.

Pieter Vermeij, geboren 21 maart 1927 te Dordrecht.  Zoon van Johannes Vermeij en Lena Groenewoudt. Was eerst van beroep kaasboer en later huisschilder. Trouwde met Maaike Maria de Visser, geboren 22 september 1927 te Dordrecht. Pieter overleed op 4 mei 2002, Maaike is op 29 oktober 2009 overleden. Zij woonden o.a. in de Mariannestraat, de Genestetstraat 61, de Vincent van Goghstraat 67, Noordendijk 173 en later aan de Planetenlaan 52 te Dordrecht. Pieter was buitengewoon dienstplichtig militair en ingedeeld bij de Kust artillerie. Hij heeft nimmer daadwerkelijk in dienst gezeten.

Johannes Arie Vermeij, (Jan) geboren 5 april 1955 te Dordrecht. Zoon van Pieter Vermeij en Maaike de Visser. Was eerst telegrafist bij de Koninklijke Marine en later PTT ambtenaar en ambtenaar bij het Parket te Rotterdam. Trouwde met Rebecca Hennephof, geboren 31 oktober 1955 te Dordrecht, overleden 29 september 2006. Jan is op 3 september 2014 hertrouwd met Janet Frederika Marina Baan geboren 9 oktober 1965 te Dordrecht.Gescheiden op 23 februari 2018

Debbie Vermeij, geboren 23 oktober 1981 te Dordrecht. Dochter van Johannes Arie Vermeij en Rebecca Hennephof.

Annette Vermeij, geboren 11 mei 1984 te Dordrecht. Dochter van Johannes Arie Vermeij en Rebecca Hennephof.

Arie Pieter Vermeij, (Arie) geboren 25 september 1957 te Dordrecht. Zoon van Pieter Vermeij en Maaike de Visser. Was eerst Marinier en werd later politieambtenaar in Rotterdam Trouwde met Maria Jacoba Veldhuizen, (Marja) geboren 20 januari 1960 te Den Haag. Arie heeft zijn lagere school tijd doorgebracht aan de Marnixschool, welke gevestigd was aan de Krispijnseweg te Dordrecht.

Ferry Alexander Vermeij (Ferry) geboren 7 december 1983 te Dordrecht. Zoon van Arie Pieter Vermeij en Marja Veldhuizen. Ferry woonde eerst samen met Wilhelmina Afina (Nadieh) de Deugd, geboren 24 maart 1987 te Dordrecht. Zij zijn op vrijdag 13 juni 2014 getrouwd. fotocamera

Lars Alexander Vermeij, (Lars) geboren 9 oktober 2010 te Dordrecht.fotocamera Zoon van Ferry Alexander Vermeij en Wilhelmina Afina (Nadieh) de Deugd.

Sennah Wilhelmina Afina Vermeij, geboren 4 april 2015 te Dordrecht.fotocamera Dochter van Ferry Alexander Vermeij en Wilhelmina Afina (Nadieh) de Deugd.

Pieter Vermeij, (Peter) geboren 7 mei 1962 te Dordrecht (kaartje). Zoon van Pieter Vermeij en Maaike de Visser. Was eerst automonteur en daarna matroos verbindingsdienst bij de Koninklijke Marine en later politieambtenaar in Rotterdam.  

Maria Johanna Vermeij, (Riet) geboren 17 oktober 1925 te Dordrecht. Overleden 9 augustus 1961 te Dordrecht. Dochter van Johannes Vermeij en Lena Groenewoudt. Trouwde met Henk Weeland, geboren 14 november 1916 te Dordrecht. Henk overleed op 86 jarige leeftijd op 12 maart 2003 te Dordrecht. Kinderen Francisca Weeland, geboren  12 oktober 1951 te Dordrecht. Dochter van Maria Johanna Vermeij en Henk Weeland. Getrouwd met Adri Aarden. Johannes Weeland, geboren 28 juli 1956 te Dordrecht. Zoon van Maria Johanna Vermeij en Henk Weeland. Samenwonend met Briget Deddens, geboren, 5 juli 1961. John heeft in verband met het overlijden van zijn moeder lang bij zijn oma en opa aan de Theophille de Bockstraat 67 gewoond. Kinderen Sandra Weeland.

Luiksje Vermeij, (Luik) geboren 18 januari 1934 te Dordrecht. Dochter van Johannes Vermeij en Lena Groenewoudt. Trouwde met Rijk van Andel, geboren 9 maart 1928. Luik was voor haar huwelijk bakkershulp bij bakkerij van Strien. Kinderen Gerrit Willem van Andel (Wim) geboren 19 mei 1958 te Dubbeldam. Zoon van Luiksje Vermeij en Rijk van Andel. Trouwde met Adriana Vernes, geboren 16 november 1961 te Zwijndrecht. Kinderen: Patrick Willem van Andel, geboren 26 september 1989 en Linda Marianne van Andel, geboren 6 januari 1994 Lena Johanna van Andel, (Lennie) geboren 29 juni 1959 te Dubbeldam. Dochter van Luiksje Vermeij en Rijk van Andel. Trouwde met Jan Pieter Versteeg, geboren 7 november 1954 te Dordrecht. Kinderen: Jan Pieter Versteeg, geboren 3 oktober 1986, Robert Martin Versteeg, geboren 16 februari 1990, Judith Ester Versteeg, geboren 18 juni 1995. Maria Jacoba van Andel ( Marja) geboren 30 juni 1963 te Dubbeldam. Dochter van Luiksje Vermeij en Rijk van Andel. Trouwde met Ronald Tielman, geboren 8 oktober 1964 Zwijndrecht. Jacoba Hendrika van Andel, (Jacqueline) geboren 10 maart 1965 te Dubbeldam. Dochter van Luiksje Vermeij en Rijk van Andel. Trouwde met Arnout Maarten van der Gijp, geboren 10 april 1962 te Dordrecht. Kinderen: Thomas Lou van der Gijp, geboren 5 juli 1994.Richard Bastiaan van Andel, geboren 14 oktober 1969 te Dubbeldam. Zoon van Luiksje Vermeij en Rijk van Andel.

Cornelia Vermeij (Corrie) geboren 26 december 1931 te Dordrecht. Overleden 26 november 1984 te Dordrecht. Ongehuwd. Dochter van Johannes Vermeij en Helena Groenewoudt. Cor was eerst naaister bij de firma Kronen en ook nog kruideniershulp bij Passchier, later werd zij administratief medewerkster bij de DSM.

Cornelis Vermeij, (Cees) geboren 30 juli 1929 te Dordrecht. Overleden 17 juli 1980 te Dordrecht. Zoon van Johannes Vermeij en Lena Groenewoudt. Trouwde met Cornelia Antonia Beerman, geboren 28 april 1932. Cees werkte eerst als bakkersknecht bij bakkerij van Strien. Hij had later een kruidenierszaak op de hoek Zeehavenlaan - Schoenerstraat te Dordrecht. Uit dossiernummer 3607 van de opnamekaarten uit het jaar 1945 van het Haagse Veer te Rotterdam blijkt dat Cornelis Vermeij op 21 april 1945 in bewaring werd genomen voor de SD (Siegerheids dienst) en op 6 mei 1945 weer werd ontslagen.

Johannes Arie Vermeij, (Hans) geboren 10 december 1955 te Dordrecht. Zoon van Cornelis Vermeij en Cornelia Beerman. Getrouwd met Lucia Marie Verduijn, geboren 28 februari 1956. Hans en Lucia hebben lange tijd een sigarenzaak gehad aan de Krommedijk te Dordrecht.

Johannes Arie Vermeij, (Hans) geboren 16 juni 1978 te Dordrecht. Zoon van Johannes Arie Vermeij en Lucia Verduijn.

Mark Vermeij, geboren 4 april 1980 te Dordrecht. Zoon van Johannes Arie Vermeij en Lucia Verduijn

Kim Vermeij, geboren 16 oktober 1981 te Dordrecht. Dochter van Johannes Arie Vermeij en Lucia Verduijn.

Arie Cornelis Vermeij, (Ad) geboren 28 december 1960 te Dordrecht. Zoon van Cornelis Vermeij en Cornelia Beerman. Trouwt met Willeke Mookhoek.

Onne Cornelis David Vermeij, (Onne) geboren 21 mei 2000. Zoon van Arie Cornelis Vermeij en Willeke Mookhoek.

Wilhelmina Elisabeth Vermeij, (Mien) geboren 14 augustus 1937 te Dordrecht. Dochter van Johannes Vermeij en Lena Groenewoudt. Getrouwd met Jan Willem de Jong (Wim) geboren 13 juli 1936 te Dordrecht, overleden 19 februari 2001. Mien heeft na de oorlog om “ aan te sterken” enige tijd in Aarhus in Denemarken doorgebracht. Later is zij gaan werken als secretaresse bij de firma Jurghens. Kinderen Ronald de Jong,  geboren 16 december 1966 te Zwijndrecht. Zoon van Wilhelmina Elisabeth Vermeij en Jan Willem de Jong.

Arie Vermeij, (Ad)   geboren 14 april 1939 te Dordrecht. Zoon van Johannes Vermeij en Lena Groenewoudt. Getrouwd met Johanna Catrina Elisabeth de Bruijn. (Joke) geboren 9 februari 1941 te Dordrecht. Ad werkte eerst als plaatwerker bij de firma Van Twist en later als pompbediende en service monteur bij Jan Karel in Dordrecht. Later werd Ad stukadoor. Hij was als dienstplichtig militair gelegerd in La Cortine in Frankrijk. In 1959 raakte hij gewond en liep enkele ernstige brandwonden op.

Arie Vermeij, geboren 5 januari 1964 te Dordrecht. Zoon van Arie Vermeij en Johanna de Bruijn. Samenwonend met Ingrid Barth, geboren 29 september 1965 te Dordrecht.

Nathalie Vermeij, geboren 20 november 1990 te Dordrecht. Dochter van Arie Vermeij en Ingrid Barth.

Nicky Vermeij, geboren 14 april 1997 te Dordrecht. Overleden 22 augustus 1998. Zoon van Arie Vermeij en Ingrid Barth.

Mitzy Vermeij,  geboren 4 november 1999 te Dordrecht. Dochter van Arie Vermeij en Ingrid Barth.

Marcel Vermeij, geboren 29 juni 1967 te Dordrecht. Zoon van Arie Vermeij en Johanna de Bruijn. Samenwonend met Yvonne Dost, geboren 21 oktober 1969 te Dordrecht.

Iris Johanna SimoneVermeij, geboren 21 juni 1996 te Dordrecht. Dochter van Marcel Vermeij en Yvonne Dost.

Lars Arie Simon Vermeij, geboren 14 augustus 1997 te Dordrecht. Zoon van Marcel Vermeij en Yvonne Dost.  

©:2000, Peter Vermeij Arie Pieter Vermeij