Bezitten wij een familiewapen?  

Een definitief antwoord moeten wij hierop schuldig blijven.

In de heraldische archieven komt een familiewapen van onze lijn niet voor. Het is altijd mogelijk dat een bepaalde tak van een geslacht VERMEIJ heeft gemeend een familiewapen te moeten laten ontwerpen.

Tot op heden is ons daar niets van gebleken.

Een familiewapen werd in het verleden ontworpen door geslachten die behoefte hadden aan een heraldisch herkenningsteken.

In een familiewapen komen afbeeldingen voor, die voor het betreffende geslacht kenmerkend zijn of zijn geweest. 

Uit deze genealogie blijkt dat het geslacht VERMEIJ, dat hier is beschreven hoofdzakelijk afstammen van arbeiders, boerenknechten, zakkendragers, werklieden, los arbeiders en later uit ambachtslieden, militairen en zelfs hier en daar een ambtenaar.

 Indien daar behoefte aan bestaat kan op een later tijdstip altijd nog een familiewapen worden ontworpen en derhalve onder een nummer worden geregistreerd bij het centraal bureau voor genealogie te s Gravenhage.  

©:2000, Peter Vermeij Arie Pieter Vermeij