Uitleg registratie 

Om in deze genealogie een bepaalde voorvader terug te vinden is het noodzakelijk inzicht te krijgen in de wijze van registratie zoals hier is toegepast. 

Vooralsnog is afgeweken van de gebruikelijke vorm van nummering.

 Ter verduidelijking: 

Alle mannelijke personen zijn in de kleur blauw weergegeven,

Alle vrouwelijke personen zijn in de kleur rood aangegeven.

De partner(s) of echtgeno(o)t(e) van een Vermeij is in zwart vetgedrukt weergegeven 

Achter iedere persoon is de respectievelijke vader en moeder vermeld.

Bij deze registratie is gekozen voor de volgende wijze. 

De eerste persoon Vermeij, gevolgd door zijn oudste kind, indien aanwezig wordt dan vervolgens diens oudste kind en opvolgend vermeld.

Als die lijn is uitgelopen wordt terug gegaan naar het tweede kind van de eerste Vermeij, gevolgd door diens oudste kind en indien aanwezig weer diens kinderen. 

Op de navigatiebalk aan de linkerzijde van de pagina ziet u een knop met de tekst "Gensdata". Middels deze knop komt u op de pagina waarop de stamboom met de verwijzingen zoals deze in een genealogisch programma worden aangeduid. Bij deze pagina is tevens een alfabetische index aanwezig waardoor u snel de door u gezochte persoon kunt vinden. Hier staan niet alleen de namen en achternamen van de personen met de naam Vermeij maar ook die van de aangetrouwde familie.

Indien een vrouwelijk Vermeij trouwt wordt wel haar echtgenoot vermeldt maar niet altijd de gegevens van haar kinderen, daar deze de naam Vermeij niet meer dragen. Slechts in enkele gevallen zal hiervan worden afgeweken.

:2000, Peter Vermeij Arie Pieter Vermeij