Voorouders 

 Hoe noemen wij onze voorouders?

 

vader

 grootvader

 overgrootvader

 betovergrootvader

 oudvader

 oud grootvader

 oudovergrootvader

 oud betovergrootvader

 stamvader

 stamgrootvader

 stamovergrootvader

 stambetovergrootvader

 stamoudvader

 stamoudgrootvader

 stamoudovergrootvader

 stamoudbetovergrootvader

 edelvader

 edelgrootvader

 edelovergrootvader

 edelbetovergrootvader

 edeloudvader

 edeloudgrootvader

 edeloudovergrootvader

 edeloudbetovergrootvader

 edelstamvader

 edelstamgrootvader

 edelstamovergrootvader

 edelstambetovergrootvader

 edelstamoudvader

 edelstamoudgrootvader

 edelstamoudovergrootvader

 edelstamoudbetovergrootvader

 voorvader

 voorgrootvader

 voorovergrootvader

 voorbetovergrootvader etc. etc.

:2000, Peter Vermeij Arie Pieter Vermeij