Transcriptie overlijdensakte Albert Vermeij 1810

No 594

In het jaar achttienhonderd een en veertig den zeventienden november, is voor ons, Jonkheer Paulus Repelaar van Spijkernisse, Wethouder, ambtenaar van den Burgerlijkenstand der stad Dordrecht, Provincie Zuid-Holland, verschenen Anthony Vermeij, oud veertig jaren, van beroep arbeider, broeder van de overledene, en Jacob Pellikaan, oud zes en twintig jaren, van beroep zakkendrager, niet verwant aan den overledene, beide wonende alhier, welke ons verklaard hebben dat Albert Vermeij, oud dertig jaren van beroep arbeider, geboren te Dubbeldam wonende alhier, gehuwd met Neeltje Brandt, zonder beroep, wonende alhier, zoon van Pieter Vermeij, van beroep arbeider, en Adriaantje in 't Veld, zonder beroep wonende te Dubbeldam, is overleden, Alhier den zeventienden november achttienhonderd een en veertig, des morgens den zeven uren, in het huis getekend, letter Mn no 91 aan het Vissertje.

Na voorlezing deze akte hebben de declaranten deze namens ons ondertekend.

Anthony Vermeij        J. Pellikaan                                  Repelaar van Spijkernisse