Transcriptie akte van overlijden van Pieter Vermeij 1769

Den achtentwintigsten october, achttienhonderd drie en veertig, verschenen voor ons, Burgemeester, benoemd ambtenaar van den Burgerlijkestand van Dubbeldam, Arie Vermeij, oud zevenentwintig jaren, arbeider, en Adrianus Molendijk, oud twee en veertig jaren, bouwman, beiden wonende te Dubbeldam, de eerste, zoon van de overledene, welke verklaarde dat op den zevenentwintigsten october, achttienhonderd drie en veertig, des morgens ten zeven uren, te Dubbeldam in het huisnummer zes en tachtig, overleden is Pieter Vermeij, oud vijfenzeventig jaren, arbeider, wonende te Dubbeldam, geboren te Spijk, Provincie Groningen, in leven echtgenoot van Adriaantje In 't Veld, zonder beroep, wonende te Dubbeldam, zoon van Jan Vermeij, overleden zijnde, de naam zijnen moeder aan de aangever niet bekend. Waarna wij dadelijk deze akte opgemaakt en aan de aangevers voorgelezen hebben die de akte met ons ondertekend.

Arie Vermeij            A. Molendijk                     H. Struijk