Akte van de Nationale Militie van Albert Vermeij (1810)

transcriptie van de akte van de Nationale Militie

art. 200 der wet                                                                                                                    Ligting van den Jare 1829

Nationale Militie, Provincie Holland (Zuidelijk gedeelte). CERTIFICAAT, de Staatsraad, Gouverneur van ZuidHolland, verklaart, dat ALBERT VERMEIJ, geboren te Dubbeldam den 28 september 1810, van beroep boerenknecht, zoon van PIETER VERMEIJ en van ADRIAANTJE IN 'T VELD, woonende te Dubbeldam, binnen de gemeente van Dubbeldam 4 Kanton voor de Nationale Militie is ingeschreven; dat aan hem vervolgens, bij de loting, is ten deele gevallen het nommer 21, hetwelk, tot heden niet opgeroepen zijnde, hem tot geene dienst heeft verpligt.

Gegeven te 's-Gravenhage, den 19 april 1833. De Staatsraad, Gouverneur voornoemd.

signalement: Lengte 1el, 6 palm, 6 duim, 1 streep, Aangezigt vol, Voorhoofd laag, Oogen blaauw, Neus  breed, Mond groot, Kin  rond, Wenkbraauwen  blond, Merkbare teekenen  geene, Handteekening

Geregistreerd no 1154

uitleg maten: het Nederlands metrieke stelsel was een verzameling Nederlandse benamingen voor de in 1820 bij wet ingevoerde metrieke maten en gewichten. Bij vervanging van de Nederlandse benamingen door de internationale metrieke terminologie in 1870 bleven enige termen nog officieel als synoniemen gelden tot aan de Ykwet van 1937.

El = 0,694 meter na 1820 1 meter, Palm = 4 vingers breed zonder duim na 1820 = 1 dm, streep = ? na 1820 = 1 mm, Duim = na 1820 2,5 cm. Lengte maten Mijl= 1 km, voede= 10m, El= 1m, palm= 1dm, duim= 1cm, streep= 1mm

:2000, Peter Vermeij Arie Pieter Vermeij