Akte van de Nationale Militie van Anthony Vermeij (24.07.1801)

transcriptie van de akte van de Nationale Militie

Ligting van den jare van 1820

Nationale Militie, Provincie Zuid-Holland. CERTIFICAAT, De Gouverneur van de provincie Zuid-Holland, verklaart, dat ANTHONY VERMEIJ, geboren te Dordrecht den 24 july 1801, van beroep Vlasboer, zoon van PIETER en van ADRIAANTJE IN 'T VELD,wonende te Dubbeldam, binnen de gemeente van Dubbeldam voor de Nationale Militie is ingeschreven; dat aan hem vervolgens, bij de loting, is ten deele gevallen het nummer 22, hetwelk tot heden niet opgeroepen zijnde, hem tot geene dienst heeft verpligt.

Gegeven te s'-Gravenhage, den 30 mei 1821, De Gouverneur der provincie,

SIGNALEMENT: Lengte 1 El 6 palm 2 duim    streep., Aangezigt ovaal, voorhoofd hoog, Oogen blaauw, Neus groot, Mond breed, Kin ovaal, Haar X, Wenkbraauwen ligtbruin, Merkbare teekenen geene       Handteekening ANTHONY VERMEIJ

Geregistreerd No 2016

uitleg maten: het Nederlands metrieke stelsel was een verzameling Nederlandse benamingen voor de in 1820 bij wet ingevoerde metrieke maten en gewichten. Bij vervanging van de Nederlandse benamingen door de internationale metrieke terminologie in 1870 bleven enige termen nog officieel als synoniemen gelden tot aan de Ykwet van 1937.

El = 0,694 meter na 1820 1 meter, Palm = 4 vingers breed zonder duim na 1820 = 1 dm, streep = ? na 1820 = 1 mm, Duim = na 1820 2,5 cm. Lengte maten Mijl= 1 km, voede= 10m, El= 1m, palm= 1dm, duim= 1cm, streep= 1mm

:2000, Peter Vermeij Arie Pieter Vermeij