Akte van de Nationale Militie van Arie Vermeij (18.09.1835)

transcriptie van de akte van de Nationale Militie

art. 200 der wet van 8 januari 1817

Ligting van den Jare 1857, 1e klasse

Nationale Militie, Provincie ZuidHolland, CERTIFICAAT, De staatsraad, Commissaris des Konings in de provincie ZuidHolland, verklaart, dat ARIE VERMEIJ, geboren te Dubbeldam den 18 september 1835, van beroep arbeider, zoon van ALBERT en van NEELTJE BRAND, binnen de gemeente Dordrecht voor de Nationale Militie is ingeschreven; dat aan hem vervolgens bij de loting is ten deele gevallen het nommer 305, hetwelk tot heden niet opgeroepen zijnde, hem tot geene dienst heeft verpligt.

Gegeven te 's-Gravenhage, den 16 april 1860, De staatsraad, Commissaris des Konings, voornoemd.

signalement: Lengte 1 el 700 str., Aangezigt ovaal, Voorhoofd hoog, Oogen Blaauw, Neus X, Mond ordinair, Kin rond, Haar X, Wenkbraauwen blond, Merkbare teekenen _______      Handteekening ARIE VERMEIJ

Geregistreerd no 1960

uitleg maten: het Nederlands metrieke stelsel was een verzameling Nederlandse benamingen voor de in 1820 bij wet ingevoerde metrieke maten en gewichten. Bij vervanging van de Nederlandse benamingen door de internationale metrieke terminologie in 1870 bleven enige termen nog officieel als synoniemen gelden tot aan de Ykwet van 1937.

El = 0,694 meter na 1820 1 meter, Palm = 4 vingers breed zonder duim na 1820 = 1 dm, streep = ? na 1820 = 1 mm, Duim = na 1820 2,5 cm. Lengte maten Mijl= 1 km, voede= 10m, El= 1m, palm= 1dm, duim= 1cm, streep= 1mm

:2000, Peter Vermeij Arie Pieter Vermeij