Akte Nationale Militie van Anthony Vermeij 1852

Transcriptie akte Nationale Militie

De commissaris des Konings in de provincie Zuid-Holland, verklaart, dat Anthony Vermeij, geboren te Dubbeldam, den 29 mei 1852, wonende te Dubbeldam van beroep arbeider, zoon van Jacob en van Adriana van der Merwe, in het inschrijvings register van de gemeente Dubbeldam van het jaar 1871, voor de ligting van het jaar 1872, is ingeschreven; dat hem bij de loting is ten deel gevallen nummer 3, dat hij op den 2 mei 1872 is ingelijfd, en uit hoofde van diensteindiging op den 1 mei 1877 uit de dienst is ontslagen.

Gegeven te 's-Gravenhage, den 6 mei 1878.

De commissaris des Konings in de provincie Zuid-Holland.

Geregistreerd nummer 2583

uitleg maten: het Nederlands metrieke stelsel was een verzameling Nederlandse benamingen voor de in 1820 bij wet ingevoerde metrieke maten en gewichten. Bij vervanging van de Nederlandse benamingen door de internationale metrieke terminologie in 1870 bleven enige termen nog officieel als synoniemen gelden tot aan de Ykwet van 1937.

El = 0,694 meter na 1820 1 meter, Palm = 4 vingers breed zonder duim na 1820 = 1 dm, streep = ? na 1820 = 1 mm, Duim = na 1820 2,5 cm. Lengte maten Mijl= 1 km, voede= 10m, El= 1m, palm= 1dm, duim= 1cm, streep= 1mm

:2000, Peter Vermeij Arie Pieter Vermeij