Akte van de Nationale Militie van Pieter Vermeij 1821

Transcriptie akte Nationale Militie

De commissaris des Konings in de provincie Zuid-Holland, verklaart, dat Pieter Vermeij geboren te Dubbeldam den 6 augustus 1821, van beroep arbeider zoon van Anthony en van Maria de Voogel binnen de gemeente van Dordrecht voor de Nationale Militie is ingeschreven; dat hij op het trekkingsnummer 212 is ingelijfd geworden bij het 10 regiment infanterie; ten tijd van vijf jaren hebbende gediend, behoorlijk uit de dienst ontslagen is.

Gegeven te 's-Gravenhage, den 18 november 1850

Signalement: Lengte 1 el en 603 streep, aangezigt ovaal, voorhoofd hoog, Oogen blaauw, Neus ....., Mond Iel, Kin rond, Haar....., Wenkbraauwen Blond, merkbare teekenen Geene

Handteekening P. Vermeij

Geregistreerd nummer 5548.

uitleg maten: het Nederlands metrieke stelsel was een verzameling Nederlandse benamingen voor de in 1820 bij wet ingevoerde metrieke maten en gewichten. Bij vervanging van de Nederlandse benamingen door de internationale metrieke terminologie in 1870 bleven enige termen nog officieel als synoniemen gelden tot aan de Ykwet van 1937.

El = 0,694 meter na 1820 1 meter, Palm = 4 vingers breed zonder duim na 1820 = 1 dm, streep = ? na 1820 = 1 mm, Duim = na 1820 2,5 cm. Lengte maten Mijl= 1 km, voede= 10m, El= 1m, palm= 1dm, duim= 1cm, streep= 1mm

:2000, Peter Vermeij Arie Pieter Vermeij