Akte van de Nationale Militie van Pieter Vermeij (13.07.1862)

Transciptie van de akte van de nationale Militie

Nationale Militie, Provincie Zuid-Holland, De commissaris des konings in de provincie Zuid-Holland verklaart, dat PIETER VERMEIJ geboren te Dordrecht, den 13 juli 1862, wonende te Dubbeldam, van beroep arbeider zoon van Arie en van Luiksje van Heeren, in het inschrijvings-register van de gemeente Dubbeldam van het jaar 1881, voor de lichting van het jaar 1882, is ingeschreven; dat hem bij de loting is ten deel gevallen No. 13 en dat hij vervolgens door den militieraad, uit hoofde van BROEDERDIENST van den dienst is vrijgesteld.

Gegeven te 's-Gravenhage, den 20 mei 1891.

De commissaris des konings in de provincie Zuid-Holland.

uitleg maten: het Nederlands metrieke stelsel was een verzameling Nederlandse benamingen voor de in 1820 bij wet ingevoerde metrieke maten en gewichten. Bij vervanging van de Nederlandse benamingen door de internationale metrieke terminologie in 1870 bleven enige termen nog officieel als synoniemen gelden tot aan de Ykwet van 1937.

El = 0,694 meter na 1820 1 meter, Palm = 4 vingers breed zonder duim na 1820 = 1 dm, streep = ? na 1820 = 1 mm, Duim = na 1820 2,5 cm. Lengte maten Mijl= 1 km, voede= 10m, El= 1m, palm= 1dm, duim= 1cm, streep= 1mm

:2000, Peter Vermeij Arie Pieter Vermeij