Transcriptie geboorte akte van Pieter Vermeij 1862

No 447

In het jaar achttienhonderd twee en zestig den veertiende july, is voor ons wethouder, Ambtenaar van den Burgerlijke stand van Dordrecht, Provincie Zuid-Holland, verschenen, Arie Vermeij, oud zeven en twintig jaren, van beroep arbeider, wonende alhier, welke ons verklaard heeft, dat heden uit zijn echtgenote Luiksje van Heeren, zonder beroep wonende alhier op den dertienden july achttienhonderd twee en zestig des namiddags ten zes uren, geboren is een kind van het mannelijk geslacht, in het huis getekend letter Mn No 91 aan het Vissertje, het zelve de voornaam Pieter gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Willem Hendrik Bosch, oud negenenzeventig jaren, van beroep geemployeerde, en van Anthony van Maarsenen, oud vijfenvijftig jaren, van beroep geemployeerde, wonende beiden alhier. Na voorlezing deze akte hebbende vader en de getuigen namens ons ondertekend.

Arie Vermeij         W.H. Bosch           A. van Maarsenen                       Den Brandt van Heekelingen