Transcriptie geboorte akte van Arie Vermeij 1835

Den negentienden september achtienhonderd vijfendertig des middags ten vijf uren compareerden voor ons, Burgemeester in Dubbeldam, Albert Vermeij, oud zevenentwintig jaren, boeren knecht, wonende te Dubbeldam, welke verklaarde dat zijn huisvrouw, Neeltje Brandt, oud zes en twintig jaren, zonder beroep, beide wonende te Dubbeldam, aldaar in het huis getekend nummer 82, op den achttienden september achttienhonderd vijfendertig des avond ten acht uur bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht aan het welk hij bij deze de voornaam van Arie geeft. In tegenwoordigheid van Jan In 't Veld, oud zes en veertig jaren en Cornelis In 't Veld, oud een en veertig jaren, buurlieden, beide  wonende te Dubbeldam.

En hebben declarant en getuigen met ons deze nagedane voorlezing getekend.

Albert Vermeij       Jan In 't Veld     C. In 't Veld                                           H. Struijk

:2000, Peter Vermeij Arie Pieter Vermeij